Menu
Verwijzers

Wondexperts in de regio

De ambitie van het Wond Expertise Centrum is om samen met zorgverleners in de regio de beste wondzorg op de juiste plek te geven. We richten ons op het organiseren van goede triage, die ervoor zorgt dat de patiënt met een complexe wond direct bij de juiste wondexpert terecht kan voor de diagnostiek en behandeling. Er is eveneens veel aandacht voor vroegsignalering van complexe wondzorg waardoor onnodig lange behandelduur wordt voorkomen.

Zorg op de juiste plek

De lijst hiernaast geeft u per vestigingsplaats een overzicht van wondexpertteams die u kunt inschakelen voor triage, diagnostiek en behandeling.

Aanmelding Wond Expertise Netwerk Salland (WENS) kan via:

VS wondteam Carinova:

ZorgDomein: wordt verwacht in Q1 2024, officieel bericht volgt nog
E: wondverpleegkundigenzuid@carinova.nl

T: 0570-518356 (overleglijn)

VS wondteam Verian:

ZorgDomein:

- Medisch specialistische zorg è dermatologie/heelkundeè wondproblemen/ulcus cruris/diabetische voet è Vérian wondconsult 1e lijn (= geen eigen risico) of via
- Verpleging, verzorging, thuiszorg è Specialistische verpleging è Vérian wondconsult 1e lijn

E: teamwondzorg@verian.nl T: 06-21717768 (overleglijn)

VS wondteam Sensire:

E: Wondzorgregiozutphen@sensire.nl T: 0575-46 92 93 (overleglijn)

VS wondteam Carintreggeland

E: ulcuswondzorgzuid@carintreggeland.nl T: 088-3679534 (overleglijn)

Wondteam Solis (maken gebruik van VS bovenstaande organisaties):
E: svt@zorggroepsolis.nl T: 06-53748137 (overleglijn)

Zie voor werkgebied: https://www.dz.nl/verwijzers/wondzorgsalland

Indicatie voor direct verwijzing WEC Deventer Ziekenhuis:
arterieel ulcus, DM voetulcus plantair/ geïnfecteerd/ ischemisch, chirurgische behandeling gewenst, verdenking osteomyelitis/ bij botcontact