Menu
Verwijzers

Wondexperts in de regio

De ambitie van het Wond Expertise Centrum is om samen met zorgverleners in de regio de beste wondzorg op de juiste plek te geven. We richten ons op het organiseren van goede triage, die ervoor zorgt dat de patiënt met een complexe wond direct bij de juiste wondexpert terecht kan voor de diagnostiek en behandeling. Er is eveneens veel aandacht voor vroegsignalering van complexe wondzorg waardoor onnodig lange behandelduur wordt voorkomen.

Zorg op de juiste plek

De lijst hiernaast geeft u per vestigingsplaats een overzicht van wondexpertteams die u kunt inschakelen voor triage, diagnostiek en behandeling.