Menu
Nieuws

Wondexpertise Netwerk Salland

14 januari 2020

Waar moeten mensen met een niet genezende wond naar toe? Naar de huisarts, thuiszorg, het verpleeghuis of toch het ziekenhuis? Het nieuwe Wond Expertise Netwerk Salland bestaat uit verschillende wondprofessionals en zorgt voor eenduidige triage, juiste afstemming, behandeling en verwijzing. Wondzorg op de juiste plek door de juiste professional. Gewoon goed geregeld in Salland!

Juiste zorg op de juiste plek

In Nederland zijn er jaarlijks zo’n 500.000 mensen die met een moeizame wondgenezing kampen. Een kostenpost van naar schatting 3.2 miljard euro. De verwachting is dat deze cijfers toenemen in de komende jaren. Mensen worden ouder en hebben steeds vaker (meerdere en/of chronische) aandoeningen. Wonden zijn vaak een oorzaak van dit onderliggend lijden. Zaken als kwaliteit, deskundigheid en continuïteit worden steeds belangrijker om de moeilijkheid van een wond te kunnen managen. En hoe lever je de zorg op de juiste plek?

'Uniek voor Nederland'

Huisartsen, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen en het ziekenhuis in Salland hebben de handen ineengeslagen. Op initiatief van Carinova, Vérian, Solis, Sensire, Carintreggeland en het Deventer Ziekenhuis is in 2020 een netwerk van (wond)deskundigen opgericht. Het netwerk zorgt voor een eenduidige triage, een behandeling op maat, een juiste verwijzing waar nodig en een optimale afstemming van zorg in samenspraak met de zorgvrager. Het uitgangspunt is dat de zorgvrager de specialistische wondzorg zoveel mogelijk thuis krijgt inclusief triage, diagnostiek en behandeling. Huisarts Pauline Hoogwater is enthousiast: ‘Voor mij als huisarts is het een verademing dat ik, wanneer ik een patiënt zie met een complexe wond, één nummer kan bellen en erop kan vertrouwen dat het goedkomt.’ Bij de huisarts wordt beoordeeld of er sprake is van normale genezing (binnen drie weken) of van een complexe wondgenezing (geen genezingstendens binnen drie weken). Bij een niet genezende wond die geen spoedbehandeling in ziekenhuis nodig heeft, zal eerst doorverwezen worden naar het Wond Expertise Netwerk Salland, een expertteam van wondprofessionals.

Meerwaarde

De meerwaarde van het Wond Expertise Netwerk Salland is: snellere genezing voor de zorgvrager door vroeg signalering van problemen, borgen van continuïteit van zorg, korte lijnen tussen verschillende zorgprofessionals, eenduidige triage, hoge deskundigheid en kwaliteitsbevordering. Op de website staat per plaatsnaam een overzicht van thuiszorgorganisaties met een link naar de contactgegevens van wondprofessionals in de buurt. Zij kunnen door een huisarts, thuiszorgmedewerker, podotherapeut, pedicure of andere zorgverleners worden gebeld voor diagnostiek, beleid en triage. Voor de huisarts heeft dit als voordeel dat de zorg snel en deskundig wordt opgepakt door de juiste professional. Daarbij blijft de huisarts in de eerste lijn verantwoordelijk en krijgt in overleg terugrapportages van de wondprofessional. Voor thuiszorg medewerkers betekent dit een extra hulplijn om zorg – zo lang als dat mogelijk is – gewoon thuis te kunnen blijven leveren en daarbij scholing te krijgen aan het bed bij de zorgvrager. Muren of grenzen van organisaties worden zo losgelaten en samen wordt de juiste zorg op de juiste plek georganiseerd.

Meer informatie?

Wond­ex­perts in de regio

De ambitie van het Wond Expertise Centrum is om samen met zorgverleners in de regio de beste wondzorg op de juiste plek te geven. We richten ons op het organiseren van goede triage, die ervoor zorgt dat de patiënt met een complexe wond direct bij de juiste wondexpert terecht kan voor de diagnostiek en behandeling. Er is eveneens veel aandacht voor vroegsignalering van complexe wondzorg waardoor onnodig lange behandelduur wordt voorkomen.

Lees meer over wondexperts in de regio