Menu
Verwijzers

Wond Expertise Netwerk Salland (voor verwijzers)

Het Wond Expertise Netwerk Salland Centrum (WEC) brengt alle kennis en expertise rondom wondzorg bij elkaar. De meeste wonden genezen gelukkig vanzelf, maar soms vergt het herstel meer tijd en aandacht. Alle kennis en expertise over moderne wonddiagnostiek en –behandeling is gebundeld in het Wond Expertise Netwerk Salland.

Verwijzers kunnen ons Wond Expertise Centrum bereiken via: 0570 53 54 31

Wond Expertise Netwerk Salland

De behandeling start vaak in het ziekenhuis. Zo gauw als mogelijk, wordt de wondverzorging weer in de eigen vertrouwde omgeving van de patiënt voortgezet. Er is een nauwe samenwerking met de zorgverleners van thuiszorgorganisaties en de huisartsen in de omgeving. Hiervoor is het Wond Expertise Netwerk Salland opgericht.

Het Wond Expertise Netwerk Salland (WENS) brengt alle kennis en expertise rondom wondzorg bij elkaar. De meeste wonden genezen vanzelf, maar soms vergt het herstel meer tijd en aandacht. Alle kennis en expertise over moderne wonddiagnostiek en behandeling is gebundeld in het Wond Expertise Netwerk Salland.

Wondzorg op de juiste plek