Menu
Nieuws Lijn1

Start ‘stepped care’ voor patiënten met (diabetische) voetproblematiek

5 december 2022

Het Deventer Ziekenhuis gaat samenwerken met het Netwerk Poliklinische Revalidatieartsen (NPR).

Huidige situatie

Mensen met (diabetische) voetproblematiek worden door verschillende praktijken (podotherapiepraktijken en/of schoenmakerijen) in Deventer e.o. gezien. Regelmatig blijkt aanvullende zorg door een revalidatiearts nodig. De huisarts ontvangt in dat geval (van de podotherapeut of schoenmaker) het advies te verwijzen naar de revalidatiearts. De patiënt wordt vervolgens gezien in het Deventer Ziekenhuis.

Marcel Riemersma, revalidatiearts: “Voor de patiënt betekent dit een of meerdere bezoeken aan het ziekenhuis, juist voor deze patiëntengroep een zware belasting. Bovendien worden er ook patiënten niet verwezen, die wel baat zouden hebben bij een advies van een revalidatiearts. We denken dat het beter kan. Daarom gaan we ervaring opdoen met een meer getrapte aanpak, door deel te nemen aan het Netwerk Poliklinische Revalidatieartsen (NPR). Over een half jaar evalueren we of deze aanpak effectief is.”

Nieuwe werkwijze


De podotherapeut of schoenmaker overlegt laagdrempelig met de revalidatiearts. Indien zorg door de revalidatiearts nodig is, ontvangt de huisarts het verzoek te verwijzen naar het NPR. (In deze brief staat uitleg over het verwijzen naar het NPR via ZorgDomein.) De revalidatiearts ziet de patiënt vervolgens in de podotherapiepraktijk of de schoenmakerij. Ook de benodigde controles vinden daar plaats. Alleen in die gevallen waarin dat noodzakelijk is, zal de patiënt alsnog verwezen worden naar het ziekenhuis.
Marcel Riemersma zal zelf (ook) deze consulten gaan verrichten via het NPR.


Consequenties voor de huisarts


Voor de huisarts verandert er niets; een verwijzing is nog steeds nodig. Wel zal geadviseerd worden te verwijzen naar NPR, i.p.v. naar het Deventer Ziekenhuis. Het NPR concurreert niet met, maar is een samenwerkingspartner van het Deventer Ziekenhuis.

Gerelateerde berichten

Alle informatie en communicatie tussen verwijzers en het Deventer Ziekenhuis wordt op het patiëntenportaal MijnDZ en in de toekomst op het PGO getoond. Dit geldt niet alleen voor het Zorgverlenersportaal, maar ook voor alle verwijzingen die via ZorgDomein plaatsvinden.

Naar alle Lijn1 berichten