Menu
Nieuws Lijn1

Labnieuws: kwaliteit laboratoriumbepalingen geborgd door accreditatie RvA

20 december 2022

Het klinisch chemisch laboratorium is sinds 2017 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA; nummer M061). Dit rechtvaardigt het vertrouwen in de kwaliteit van de onderzoeken die we zelf uitvoeren.

RvA gecertificeerd lab

Onderzoeken die we niet zelf doen, worden uitsluitend uitbesteed aan door de RvA geaccrediteerde laboratoria. Hiermee garanderen we dat ook de kwaliteit van deze onderzoeken geborgd is. U herkent deze onderzoeken aan een ‘#’.
Meer informatie over de accreditatiestatus van de externe laboratoria is te vinden in delabgids.

Gerelateerde berichten

Alle informatie en communicatie tussen verwijzers en het Deventer Ziekenhuis wordt op het patiëntenportaal MijnDZ en in de toekomst op het PGO getoond. Dit geldt niet alleen voor het Zorgverlenersportaal, maar ook voor alle verwijzingen die via ZorgDomein plaatsvinden.

Naar alle Lijn1 berichten