Menu
Nieuws Lijn1

Directe inzage uitslagen in zorgverlenersportaal

5 december 2022

Vanaf 1 januari 2023 wordt de vertraging voor het tonen van uitslagen via MijnDZ opgeheven: uitslagen worden vanaf dan direct getoond zodra ze in HIX beschikbaar zijn.

Inzage uitslagen

Alle uitslagen in MijnDZ worden voortaan getoond zodra ze als definitief geregistreerd worden, ook de uitslag van het (laboratorium- en beeldvormend-) onderzoek dat door u als huisarts is aangevraagd. De enige uitzondering zijn de pathologie-uitslagen. Deze blijven getoond worden met een vertraging van 7 dagen. Ook de consultverslagen (behandelverslagen) worden vanaf januari sneller vertoond: 1 dag na de werkelijk consultdatum.

Wat is belangrijk voor u als huisarts als de vertragingstermijn vervalt?

• Bespreek op welke termijn u verwacht de uitslagen toe te kunnen lichten.

• Plan de afspraak voor het bespreken van de uitslagen bij voorkeur zo kort mogelijk na het beschikbaar komen van de uitslagen.

Wat betekent dit voor patiënten?

De patiënt die inlogt op MijnDZ kan al uitslagen zien die nog niet door de behandelaar toegelicht of geverifieerd zijn. Dit kan resulteren in ongerustheid/onzekerheid over de betekenis daarvan en daarmee tot vragen die het spreekuur of overige werkprocessen verstoren. Op MijnDZ komt een waarschuwing bij de toegang tot uitslagen dat er mogelijk uitslagen in de lijst staan die nog niet besproken zijn. Als de patiënt de uitslagen liever eerst wil horen van de zorgverlener, dan wordt geadviseerd om te wachten tot de volgende afspraak met de zorgverlener, omdat deze meer kan vertellen over de betekenis van de uitslagen. Ook op alle losse pagina’s (bijvoorbeeld Laboratorium, Radiologie, Pathologie, Microbiologie, etc.) komen vergelijkbare waarschuwingen te staan.

Gerelateerde berichten

Alle informatie en communicatie tussen verwijzers en het Deventer Ziekenhuis wordt op het patiëntenportaal MijnDZ en in de toekomst op het PGO getoond. Dit geldt niet alleen voor het Zorgverlenersportaal, maar ook voor alle verwijzingen die via ZorgDomein plaatsvinden.

Naar alle Lijn1 berichten