Menu
Nieuws Lijn1

Opvallende toegangstijden

20 december 2022

Bij een aantal poli’s (onder meer gynaecologie, urologie en longgeneeskunde) is de toegangstijd onwenselijk lang. Bij orthopedie is er juist sprake van ultrakorte wachttijden. Een update van de huidige situatie.

Geen wachttijden orthopedie

In Lijn 1 van september is uitgebreid aandacht besteed aan de lange toegangstijden. In de meeste gevallen is er sprake van een combinatie van oorzaken: een grotere zorgvraag en capaciteitsproblematiek (bijvoorbeeld vanwege uitval door ziekte). In de meeste omliggende ziekenhuizen is de situatie niet anders. Dit betekent dat wij bij een relatief korte toegangstijd meer verwijzingen van buiten ons reguliere adherentiegebied krijgen. Dat veroorzaakt extra drukte.
Wij zijn ons ervan bewust dat lange toegangstijden vervelend zijn voor de patiënt en vaak extra druk leggen op de huisarts. We doen wat binnen onze macht ligt om problemen binnen de organisatie aan te pakken. Zo hebben we recentelijk een nieuwe gynaecoloog aangenomen. Zoals bekend, worden alle verwijzingen getrieerd naar urgentie, zodat patiënten met (semi-)spoed problematiek binnen een verantwoorde termijn gezien worden.

Toegangstijden orthopedie
Gelukkig zijn er ook positieve berichten te melden. Voor de orthopedie zijn de toegangstijden momenteel minimaal. De patiënt kan ná verwijzing door de huisarts binnen twee werkdagen bij ons terecht. Dit geldt voor alle orthopeden.

Gerelateerde berichten

Alle informatie en communicatie tussen verwijzers en het Deventer Ziekenhuis wordt op het patiëntenportaal MijnDZ en in de toekomst op het PGO getoond. Dit geldt niet alleen voor het Zorgverlenersportaal, maar ook voor alle verwijzingen die via ZorgDomein plaatsvinden.

Naar alle Lijn1 berichten