Menu
Nieuws

Heb ik de juiste zorgverzekering?

1 december 2021

Traditioneel is december de maand waarin nagedacht moet worden over het eventueel overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Waar moet u eigenlijk op letten?

Contract met zorgverzekeringen

In grote lijnen zijn er drie soorten zorgverzekeringen. De naturapolis, de restitutiepolis en de budgetpolis. Verreweg de meest afgesloten verzekering is de naturapolis. Wie deze polis heeft, kan (in principe) naar elk ziekenhuis voor een consult of behandeling zonder daar een rekening voor te krijgen. Dat handelt de verzekeraar achter de schermen met het ziekenhuis of huisarts af. Er is wel een maar… Het ziekenhuis moet wel een contract hebben gesloten met de verzekeraar over de te leveren zorg. Dat is vrijwel altijd het geval, maar soms komen een ziekenhuis en een verzekeraar er financieel niet uit en is er geen sprake van een contract. Gaat u naar een ziekenhuis dat geen contract heeft met uw verzekeraar, mag u daar nog altijd geholpen worden, maar moet u gemiddeld 25 % zelf betalen. Bij langdurig verblijf of een dure operatie kan dat flink in de papieren lopen.

Spoed vergoed

Het is dus belangrijk dat u kijkt of uw verzekeraar een overeenkomst heeft met het ziekenhuis waar u het liefst heen wilt. Een voorbeeld. U komt in aanmerking voor een nieuwe heup. Het Deventer Ziekenhuis heeft voor 2022 met Salland Verzekeringen zorgafspraken gemaakt. Bent u verzekerd bij Salland, zijn alle kosten volledig gedekt. Het Deventer Ziekenhuis is bezig om ook met alle andere negen verzekeraars contracten af te sluiten zodat –waar u ook verzekerd bent- alle kosten zijn gedekt. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan mag u nog altijd naar het Deventer Ziekenhuis komen, maar dan is het mogelijk dat de zorgkosten niet volledig worden gedekt. Is er sprake van een spoedgeval, geen nood: voor spoed gelden andere regels, u wordt altijd geholpen en de kosten zijn gedekt. Toch is het in coronatijd extra belangrijk om uw zorgverzekering nog eens te checken en eventueel over te stappen naar een andere verzekeraar. Door de drukte in de zorg en inhaalzorg elders, moet u misschien naar een ander ziekenhuis. Kijk ook dan of uw kosten gedekt zijn.

Restitutie en budgetpolis

De restitutiepolis is een verzekering waarbij u overal en altijd gedekt bent voor een behandeling. De verzekeraar keert altijd uit, ook al is er geen contract tussen ziekenhuis en verzekeraar. Nadeel van deze polis is dat-ie duurder is, en daardoor steeds minder populair wordt. De budgetpolis is een polis die weer flink goedkoper is, maar waarbij heel veel zorgkosten zijn uitgesloten van dekking. Gezien de beperkingen van deze polis kunnen patiënten met sommige budgetpolissen niet terecht in het Deventer Ziekenhuis. De laatste jaren is de budgetpolis ook steeds minder populair geworden.

Regio

Bij vrijwel alle verzekeraars in Nederland bent u in goede handen. Toch is er onderscheid. In de hoogte van de premie, maar ook in zorggemak. Een verzekeraar maakt niet alleen afspraken met ziekenhuis, ook met huisartsen en zorgcentra. Het kan voor u dus relevant zijn om te kijken of er een verzekeraar is die in de regio actief is en alle zorg dekt.

Zorgkosten

Het Deventer Ziekenhuis gaat er vanuit dat we met alle verzekeraars afspraken maken en dat zorgkosten gedekt zijn. Maar het is in de decembermaand toch goed om nog eens uw polis er bij te pakken. De juiste zorg op de juiste plek. Maar heb ik eigenlijk wel de juiste verzekeraar op de plek die ik wil?

Op de website van het Deventer Ziekenhuis wordt continu bijgehouden met welke zorgverzekeraars een contract is gesloten voor 2022. Op deze pagina kunt u dit gemakkelijk volgen om verrassingen te voorkomen.

Meer weten?