Menu
Patiënt

Wat staat er op mijn nota?

Wat staat er op mijn nota?

Het ziekenhuis brengt de kosten voor een consult, onderzoek of behandeling niet apart in rekening. Op uw nota staat de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) en de prijs die daarbij hoort.

Gemiddelde prijzen

Die prijs is een gemiddelde. Dus: wat doet een ziekenhuis doorgaans bij een verwijdering van nierstenen of pijn op de borst? Op uw nota kunnen daarom bedragen staan van onderzoeken die wellicht in uw geval niet zijn uitgevoerd. Maar toch in de gemiddelde DBC-prijs meetellen. Dat heeft de overheid zo bepaald.

Op uw nota staan verder:

Datum

De datum van het 1e bezoek aan het ziekenhuis is gekoppeld aan de DBC-code die op de nota staat.

Einddatum

De datum waarop de behandeling is afgerond. Wanneer een behandeling van begin- tot einddatum meer dan 365 dagen duurt, ontvangt u een nota. Over het deel van de behandeling dat na deze 365 dagen plaatsvindt, volgt een vervolg DBC-nota. Sinds 2015 geldt overigens een maximale afsluittermijn van 120 dagen.

AGB-code + DBC prestatiecode

De AGB-code is de code die staat voor een bepaald specialisme. Hieraan kunt u zien welke specialist de hoofdbehandelaar is. De DBC-prestatiecode is de code voor de diagnose en behandeling die plaatsgevonden heeft.

Zorgactiviteiten

Dit zijn alle behandelingen die u ontvangt in het kader van uw zorgvraag. Indien u uit oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bezwaar heeft tegen de vermelding van zorgactiviteiten op de zorgnota, dan kunt u gezamenlijk met uw behandelend arts een privacyverklaring ondertekenen.

Ziekenhuiskosten

De kosten die het ziekenhuis in rekening brengt, exclusief de honorariumkosten voor de medisch specialist.

Honorariumdeel

Dit is het honorarium-deel van de specialist. De DBC geeft de kosten weer van een gemiddelde behandeling van patiënten met de zelfde diagnose en behandelingsmethode. Voor u kan dat dus anders zijn. Hierdoor kunnen specialismen op de nota staan waar u niet mee te maken had.

Vragen?

Voor vragen over de nota kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met:

Debiteurenadministratie
0570 53 61 12
Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 12.30 uur.

Tijdens en buiten deze tijden kunt u ons ook bereiken per email op debiteur@dz.nl.

Postadres
Deventer Ziekenhuis
t.a.v. debiteurenadministratie
Postbus 5001
7400 GC DEVENTER