Menu
Patiënt

Kom in beweging

Om patiënten in beweging te brengen voor, tijdens en na hun verblijf in het ziekenhuis is het project 'Kom in Beweging' gestart. Het project is een initiatief van de afdeling Fysiotherapie, gezien hun expertise op het vlak van het bewegingsapparaat en het bewegen.

Bewegen is belangrijk

Op het moment dat het met de gezondheid minder gaat, is het ook lastig om te blijven bewegen. In het Deventer Ziekenhuis blijkt dat meer dan 90% van de patiënten die zijn opgenomen weinig bewegen. Hierdoor raken patiënten elke dag tot 5% van hun conditie en spierkracht kwijt en herstellen langzamer. Dit heeft als gevolg dat mensen na een ziekenhuisopname niet alle activiteiten kunnen doen die ze voorheen graag deden of dat men (tijdelijk) niet kan terugkeren naar de eigen woning. Wanneer mensen met een betere conditie en fysieke fitheid in het ziekenhuis worden opgenomen, hebben ze minder mobiliteits- en functieverlies. Ook kan achteruitgang voorkomen worden door patiënten te stimuleren om te blijven bewegen voor, tijdens opname in het ziekenhuis of na opname. Voor alle oefenvideo's, kijk hier.

De drie pijlers van ‘Kom in beweging’

  • De rol van de patiënt en zijn/haar bezoek: er wordt verwacht dat de patiënt zelf de controle neemt over zijn/haar herstel.
  • De rol van de zorgverlener: de zorgverlener moet de patiënt te informeren over het belang van bewegen en het stimuleren van de patiënt tot voldoende bewegen.
  • Het creëren van een beweegvriendelijke omgeving: het bed staat nog te vaak centraal in de zorg; door de ruimte anders in te richten en mensen meer mogelijkheden te bieden worden patiënten en bezoekers gestimuleerd om in beweging te komen.et creëren van een beweegvriendelijke omgeving: het bed staat nog te vaak centraal in de zorg; door de ruimte anders in te richten en mensen meer mogelijkheden te bieden worden patiënten en bezoekers gestimuleerd om in beweging te komen.

In het project onderzoeken we de komende vijf jaar hoe we de ziekenhuiszorg zo kunnen inrichten dat patiënten rondom een ziekenhuisopname meer bewegen. Door het bewegen rondom een ziekenhuisopname onder de aandacht te brengen en te stimuleren, hoopt het Deventer Ziekenhuis patiënten sneller en fitter naar huis te laten gaan na een ziekenhuisopname en dat ze ook na hun opname in beweging blijven. Heeft u vragen over het project? Via bewegen@dz.nl kunt u contact met ons opnemen.