Menu
Afdelingen

Transmuraal Logistiek Bureau

Hebt u vóór of na een ziekenhuisopname zorg nodig? Bijvoorbeeld als u vooraf bepaalde medicatie nodig hebt, of na de opname moet herstellen in een verpleeghuis? Of komt het voor dat u na een ziekenhuisopname hulp thuis wenst?

In het Deventer Ziekenhuis regelen de (transfer)verpleegkundigen dit voor u. Via het Transmuraal Logistiek Bureau (TLB). Wij zijn in dienst van het Deventer ziekenhuis en kijken samen met u naar de zorg die vóór of na ontslag nodig is. Wanneer u in aanmerking komt voor zorg regelt de (transfer)verpleegkundige dat u deze zorg krijgt.

Contact

(0570) 53 65 40

Bereikbaarheid

09:00-17:00 uur (daarna telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen)

Hoe werken wij

Voor het regelen van zorg na een opname of behandeling in het ziekenhuis, belandt u vaak bij verschillende instanties. Dat is niet nodig. In Salland regelen de zorgverleners de voor- en nazorg voor u via één loket: het Transmuraal Logistiek Bureau (TLB).

Lees hier alles over onze werkwijze.

Transmuraal Logistiek Bureau (TLB)