Menu
Mortuarium

Wat doet ons Mortuarium?

Er is een dierbare van u in ons ziekenhuis overleden. Wij wensen u veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Voor u als nabestaande volgt een emotionele en drukke periode. Ongewild krijgt u te maken met een aantal (voor u onbekende) zaken. Een uitvaartondernemer kan u hierbij helpen. Wat gebeurt er na overlijden, welke rol speelt het mortuarium en hoe kunt u ons bereiken?

Verzorging van overledene

Nadat u en eventuele andere nabestaanden voorlopig afscheid hebben genomen wordt uw naaste van de verpleegafdeling overgebracht naar het Mortuarium van het ziekenhuis. Dit is een ruimte waarin de overledene wordt verzorgd en gekoeld. We maken onderscheid in noodzakelijke en wenselijke zorg. Noodzakelijke zorg is in het belang van een goede opbaring van de overledene en uit hygiënisch oogpunt. Hieronder valt het verwijderen van infusen, katheters, pacemaker, ICD en het hechten van een wond bij de overledene.

Speciale wensen

Wenselijke zorg bestaat uit het kleden van de overledene (eventueel samen met familie). Speciale wensen van familie of uitvaartondernemer kunnen in het mortuarium worden uitgevoerd. Te denken aan restauraties en specifiekere medische behandelingen die nodig/wenselijk zijn ten behoeve van de opbaring. Ook thanatopraxie (lichte vorm van balseming) is mogelijk in het ziekenhuis door een extern ingeschakeld bedrijf.

Afscheid nemen

Naast het geven van de noodzakelijke en de wenselijke zorg is er een oog voor het verdriet van nabestaanden. Afscheid nemen doet u maar één keer. Er is aandacht voor de overledene, maar ook voor u.​ Met de uitvaartondernemer overlegt u waar de overledene wordt opgebaard: thuis of in een uitvaartcentrum.

Kosten

De kosten voor de laatste verzorging, het verblijf en de persoonlijke wensen in het mortuarium zijn voor rekening van de nabestaanden, tenzij anders vermeld. Van de gemaakte kosten wordt een factuur opgemaakt. De factuur gaat naar de uitvaartondernemer die de totale gemaakte kosten bij u in rekening brengt. In uitzonderlijke gevallen stuurt het ziekenhuis u een factuur met de gemaakte kosten. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Indien uw naaste een uitvaartverzekering had, neem dan contact op met de uitvaartondernemer. Deze vergoed vaak een deel van de uitvaartkosten.

Download de folder