Menu
Dialyse-afdeling

Een behandeling die bij u past

Als dialyseafdeling kijken we samen graag met u hoe we het beste de zorg flexibel om u heen kunnen organiseren. We bieden allerlei therapievormen aan. We gunnen u als patiënt de behandeling die het best bij u past.

Een behandeling die bij u past

We willen alle therapievormen aanbieden waarbij onze speerpunten liggen op pre emptieve transplantatie en dialysezorg in huis. We gunnen u als patiënt de behandeling die het best bij u past. Als zorgverlener willen we daarbij graag de coach zijn, zodat u als patiënt de regie in eigen hand houdt.

We willen in een open en veilige sfeer communiceren met elkaar, waarbij respect is voor ieders mening. Als dialyseafdeling dragen we graag allen dezelfde boodschap uit en willen we u informeren zonder een oordeel te geven. We willen samen met u kijken hoe we het beste de zorg flexibel om u heen kunnen organiseren.

Als dialyseafdeling zijn we professioneel, innovatief en denken we in mogelijkheden. We willen graag ieders talent benutten, maar respecteren individuele verschillen. We hebben de ambitie om in het Deventer Ziekenhuis en in de regio een begrip te zijn.

De Dialyse-afdeling

De dialyseafdeling verzorgt nierfunctievervangende behandelingen in de vorm van hemodialyse en peritoneaal dialyse welke onderverdeeld is in de CAPD (continue ambulante peritoneaal dialyse) en de CCPD (continue cyclische peritoneaal dialyse). Naast deze behandelvormen heeft de dialyseafdeling ook de zorg voor een patiëntenpopulatie die op de nefrolgiepoli (nierfalen) komen, dit zijn patiënten die bekend zijn met een verminderde nierfunctie, onderverdeeld in stadium 3 en stadium 4. Stadium 3 zijn interne patiënten met verminderde nierfunctie, stadium 4, ofwel nierfalenpoli, zijn patiënten die onder de dialyseafdeling vallen en voorbereid worden op de dialysebehandeling. Dit houdt in dat ze een adequate voorlichting krijgen, maar eveneens dat ze tijdig een toegang krijgen: een (bruikbare) shunt, hemodialyse- of peritoneale katheter.

Thuisdialyse

Het Deventer Ziekenhuis biedt patiënten een hemodialysebehandeling in het centrum of thuis aan: patiënten kunnen in het Deventer Ziekenhuis worden opgeleid om hun behandeling in de thuissituatie uit te voeren. Alle hemodialyseverpleegkundigen kennen de bediening en werking van de dialysemachines die we gebruiken. Zodra een patiënt wordt opgeleid om thuis te gaan dialyseren, wordt hem (en eventuele partner) deze werking en bediening eveneens volgens een vastgesteld programma aangeleerd.

Zodra een patiënt start met hemodialyse, start hij met een vastgestelde instroomprocedure. Hier willen we de patiënt de kans geven om op een gestandaardiseerde wijze op te worden opgeleid en hiermee inzicht en inspraak in zijn behandeling te geven. Hierdoor kan de patiënt de regie over zijn eigen behandeling behouden.

In alle categorieën patiënten worden patiënten indien mogelijk en wenselijk voorbereid voor transplantatie. In de regel kunnen patiënten binnen een half jaar zijn voorbereid voor transplantatie.