Menu
Nieuws

Nieuwbouw CRN en Borstcentrum

16 september 2020

Dit najaar wordt gestart met de nieuwbouw (en verbouw) van Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. Eind 2021 staat er een high-end-imaging centrum. Met meer ruimte, minder onrust, logischer transportlijnen en de vervanging van verouderde apparatuur. Door de nieuwbouw wordt tevens ruimte gecreëerd voor onder andere het nieuwe Borstcentrum dat eveneens eind volgend jaar de deuren opent.

'We zijn uit ons jasje gegroeid'

In tien jaar Nico Bolkesteinlaan is de vraag naar diagnostiek flink toegenomen, met name voor CT, MRI en PET-CT onderzoeken. ‘We zijn bij CRN (radiologie en nucleaire geneeskunde) gewoon uit ons jasje gegroeid’, vertelt programmasecretaris Marloes Roorda. ‘In de loop der tijd zijn veel vierkante meters verloren gegaan aan ondersteunende ruimtes zoals kantoren, magazijnen en afvalopslag. Veel van de knelpunten die zijn ontstaan zijn ad-hoc opgelost waarbij de oplossingen als suboptimaal worden ervaren. Met name de kruising van verschillende stromen (klinisch/poliklinisch/goederen/personeel) is een probleem. We moeten met bedden door wachtruimtes heen. Vanuit privacy voor de patiënt een onwenselijke situatie.’ Maar er is ook een gebrek aan goede werkplekken voor radiologen en wachtruimtes voldoen niet. Kortom: tijd voor uitbreiding. Het scheiden van verschillende patiëntstromen gaat logistieke problemen oplossen, zo komt er ook bijvoorbeeld ook een doorgang van de Spoed naar radiologie.

Rustiger en logischer

Marloes: ‘Het wordt allemaal rustiger, ruimer en logischer. Zowel voor patiënt als medewerker. De nieuwbouw grijpen we ook aan om veel afgeschreven diagnose-apparatuur te vervangen en te verplaatsen.’ Het CRN wil de patiënt beeldvorming van hoge kwaliteit kunnen bieden om snel tot de juiste diagnose te komen. Andere reden voor de verbouwing van CRN, is dat het Borstcentrum – een van de speerpunten van ons ziekenhuis - een eigen plek nodig heeft. Dit sluit mooi aan bij de EUSOMA certificering. Marloes: ‘Door CRN deels te verplaatsen en te schuiven met ruimtes, maken we plek voor het Borstcentrum. Eind 2021 kunnen patiënten zich daar aan een eigen balie melden.’

Hypermodern

De loze ruimte onder de CRN-vleugel wordt dichtgebouwd en daar komen vooral werkplekken zodat andere huisvestingsproblematiek kan worden opgelost Het souterrain gaat onderdak bieden aan de inrichting van Infectiepreventie, het nieuw te organiseren Contactpunt, maar ook komen er eigen trainingsruimtes voor het Crew Resource Management en een ruimte voor MDO. Aan de buitenzijde wordt, net als bij de Hybride OK, een extra (wel wat lagere) vleugel aangebouwd. Deze vleugel is primair bestemd voor de (nieuwe) diagnose-apparatuur. Marloes: ‘De oude CT-scanner wordt vervangen en er komt er eentje bij. Ook twee MRI’s worden vervangen en er komt een nieuwe PET-CT. Verder leveren we twee gamma-camera’s in en daarvoor in de plaats komt een SPECT-CT. Na de nieuwbouw staat er zo een state-of-the art radiologisch en nucleair onderzoekscentrum. En hebben we weer voldoende werkplekken.’

Borstcentrum

Daar waar nu de wachtruimte voor de MRI/ CT is, komt het nieuwe Borstcentrum. De mammograaf, echokamer, en wacht- en spreekkamers vormen straks één geheel zodat de patiënt op één plek alle zorg kan ontvangen. Heelkunde (Borstcentrum) en CRN hebben zo een eigen plek, maar zijn ook weer nauw met elkaar verbonden. De bouw begint na de zomervakantie, waarna de nieuwe aanbouw halverwege 2021 in gebruik wordt genomen. Het Borstcentrum en de afdeling Nucleaire Geneeskunde wordt eind 2021 opgeleverd. Marloes: ‘Eerst de nieuwbouw, zodat we gefaseerd apparatuur kunnen overhevelen en vervolgens het Borstcentrum kunnen inrichten.'