Menu

Laagdrempelig antwoord op CVA-vragen

Mensen die een herseninfarct of een hersenbloeding hebben gehad (CVA), zitten in de herstelfase vaak met veel vragen. In de regio Salland is nu een netwerk van casemanagers waar patiënten laagdrempelig met hun vragen terechtkunnen.

Vragen stellen over hersenletsel

Er komen jaarlijks enkele honderden mensen met een herseninfarct of hersenbloeding (CVA) in het Deventer ziekenhuis terecht. In het ziekenhuis krijgen deze mensen alle zorg die nodig is. Maar weer thuis, komen vaak de vragen. Lizette Timmer, specialistisch verpleegkundige neurologie: ‘Uit onderzoek is gebleken dat hersenletselpatiënten en hun naasten na ontslag vaak het gevoel hebben er alleen voor te staan, vooral wanneer ze thuis het leven weer op pakken.’ Om dat gat te dichten, is er sinds 2015 een goed lopende CVA-nazorgpoli. Hoewel de CVA-nazorgpoli goed loopt, blijkt de behoefte aan ondersteuning op lange termijn groter dan gedacht. Na het laatste gesprek met de CVA-nazorg verpleegkundige op de poli hebben patiënten nog steeds de behoefte hun vragen te kunnen stellen. Dit kan enige tijd na het nazorg gesprek zijn, maar ook nog jaren later. Dit kunnen allerlei uiteenlopende vragen zijn omtrent het omgaan met de gevolgen van hersenletsel.

Casemanagementteam

De oplossing voor deze behoefte is gezocht in het ketennetwerk, een al bestaande samenwerking tussen het Deventer Ziekenhuis en verschillende organisaties in Salland met expertise in niet aangeboren hersenletsel (NAH). Er zitten onder andere revalidatie-instellingen, thuiszorgorganisaties en verzorgingshuizen in dit netwerk. In eerste instantie heeft deze samenwerking zich gericht op het tot stand komen van een netwerk van casemanagers voor CVA patiënten. Dit casemanagementteam heeft een email-adres opgezet waar patiënten uit de regio Salland hun vraag naartoe kunnen e-mailen. Iedere patiënt die bij de verpleegkundig consulent op de CVA-nazorgpoli een gesprek krijgt, krijgt een flyer met informatie over het team mee. Hierin staat hoe en wanneer patiënten contact kunnen opnemen met het team. In de toekomst hopen we de Beter Dichtbij app ook te gaan gebruiken als middel om contact te kunnen opnemen. De eerste patiënten die de flyer hebben ontvangen reageren positief. Zij geven aan het fijn te vinden te weten dat er een plek is waar zij in de toekomst laagdrempelig met hun vragen terecht te kunnen.

Binnengekomen e-mails

De vragen die binnenkomen, worden één keer per week door iemand uit het casemanagementteam opgepakt. In de toekomst kan deze frequentie verhoogd worden wanneer het e-mailadres frequenter gebruikt wordt. In het casemanagementteam wordt besproken wie de vraag het beste kan vervolgen. De patiënt krijgt een antwoord in de vorm van een advies waarmee hij ook daadwerkelijk verder kan.

Interesse?

Wil je het casemanagementteam bereiken? E-mail dan naar salland@hersenletselnetoverijssel.nl. Voor vragen over het netwerk kun je via de poli neurologie contact opnemen met Lizette Timmer. Kijk hier voor het downloaden van de flyer.