Menu
Nieuws Lijn1

Onvoldoende personele bezetting noodzaakt tot tijdelijke patiëntenstop diabetespoli

5 juni 2024

Door diverse personele omstandigheden hebben we de komende maanden een tekort aan verpleegkundigen ten behoeve van de diabeteszorg op de polikliniek Interne Geneeskunde. Dit noodzaakt ons om per direct een aantal (tijdelijke) maatregelen door te voeren, waaronder een verwijsstop.

De verwijsstop geldt uitsluitend voor volwassenen. Kinderen met diabetes kunnen gewoon verwezen worden naar de polikliniek kindergeneeskunde. Zij kunnen zonder wachttijd terecht; kinderen met DM type 1 worden dezelfde dag nog gezien.

Gekozen oplossing

We realiseren ons terdege dat dit grote invloed heeft op de zorg voor patiënten. Het besluit is genomen na uitvoerig overleg tussen de vakgroep interne geneeskunde en de raad van bestuur van het Deventer Ziekenhuis. De HCDO is geïnformeerd over de ontstane situatie en de gekozen oplossing.

Tot november geen poliklinische verwijzing diabetes type 2 mogelijk
Het effect van de verwijsstop hebben we samen met de kaderarts berekend. De verwachting is dat het komend halfjaar gemiddeld één patiënt per huisarts niet kan worden verwezen naar het DZ. Wanneer u een verwijzing overweegt, adviseren wij u om de kaderarts of consulent te raadplegen voor advies.

Type 1 diabetes gaat naar Diabeter
Diabeter is een landelijke organisatie gespecialiseerd in de behandeling van diabetes type 1 bij kinderen en volwassenen. Deventer Ziekenhuis is met deze organisatie overeengekomen dat tot het einde van het jaar de poliklinische verwijzingen voor patiënten met DM Type 1 / LADA naar hen zullen worden doorgestuurd, locatie Deventer (Boreel).
Rechtstreeks verwijzen is uiteraard sneller.

Zwangerschap(swens) bij diabetes en Diabetes Gravidarum wel verwijzen
Zwangere patiëntes met type 1, patiënten met diabetes type 2 en zwangerschap(swens) of patiëntes met diabetes gravidarum hebben begeleiding nodig binnen de 2e lijn. Deze patiëntes kunnen als uitzondering op bovenstaande verwijsstop wel verwezen worden voor onder andere behandeling middels insulinepomp en/of sensortherapie.

Spoedgevallen kunnen wel terecht in DZ
Voor spoedgevallen kunt u - ongeacht het type diabetes - altijd verwijzen naar de Spoedeisende Hulp van het Deventer ziekenhuis.

Zorg voor patiënten reeds onder behandeling onveranderd
Alle DM 1 en 2 patiënten die op dit moment onder behandeling zijn in het Deventer Ziekenhuis blijven dat, tot op het moment dat de internist van mening is dat ontslag uit poliklinische controle is aangewezen. Voor problemen met een pomp blijft gelden dat de patiënt daarvoor de fabrikant moet bellen.
Voor andere vragen kunnen patiënten contact opnemen met hun hoofdbehandelaar (DZ, dan wel Diabeter).

Evaluatie en opheffen verwijsstop
Gedurende deze periode zullen we de voortgang regelmatig evalueren met het diabetesteam van de HCDO.
Zodra we de personele bezetting weer op orde hebben zullen we de verwijsstop opheffen.

ZorgDomein zal naar bovenstaande afspraken worden aangepast.

(Namens de polikliniek Interne Geneeskunde, Joyce Venhuis, afdelingsmanager)

Gerelateerde berichten

Alle informatie en communicatie tussen verwijzers en het Deventer Ziekenhuis wordt op het patiëntenportaal MijnDZ en in de toekomst op het PGO getoond. Dit geldt niet alleen voor het Zorgverlenersportaal, maar ook voor alle verwijzingen die via ZorgDomein plaatsvinden.

Naar alle Lijn1 berichten