Menu
Nieuws Lijn1

Ontwikkelingen Verloskunde (Vrouw-KindCentrum)

6 december 2023

De sluiting van Verloskunde bij Gelre Ziekenhuis Zutphen heeft consequenties voor het Deventer Ziekenhuis. Soms is het passen en meten, maar overall hebben we tijdig kunnen voorsorteren op de toekomst. Enkele ontwikkelingen binnen het VKC op een rijtje.

Kortere toegangstijd

Door aanpassing van het zorgaanbod op de Gelre locatie in Zutphen was er veel meer verloskundige zorg in het Deventer Ziekenhuis. Dit vroeg veel aanpassingen in korte tijd. Dat is voor een groot deel goed gelukt. Wel is er een tekort aan obstetrie-verpleegkundigen, wat veel impact heeft op de werkdruk. Er wordt hard gewerkt om dit op te lossen, maar mede doordat landelijk een tekort is aan deze verpleegkundigen, is dat uitdagend.

De toegangstijden voor de polikliniek gynaecologie zijn teruggebracht van 180 naar 120 dagen. De verwachting is dat hierin de komende tijd verdere stappen gezet kunnen worden en dat we in het eerste kwartaal 2024 aan de hiervoor geldende normen kunnen voldoen.

Momenteel zijn er veel kinderen met ernstige luchtweginfecties. Hierdoor is er op veel plaatsten in Nederland een gebrek aan kindergeneeskundige opnamecapaciteit. Ook in het Deventer Ziekenhuis was er in de afgelopen tijd enkele malen geen mogelijkheid om een patiënt met noodzaak tot zuurstoftoediening en/of monitorbewaking op de kinderafdeling op te nemen. Sinds 22 november is er een uitbreiding van de opnamecapaciteit voor kinderen die zuurstofbehoeftig zijn en/of monitorbewaking/ saturatiebewaking nodig hebben (voor nu is dat voor onze eigen patiënten afdoende).

Er zijn flinke stappen gemaakt in de voorbereiding van een vernieuwd Vrouw-Kindcentrum, waarin ouders en zorgbehoeftige pasgeborenen straks op één kamer kunnen verblijven, ook als de moeder zorgbehoeftig is.

Gerelateerde berichten

Alle informatie en communicatie tussen verwijzers en het Deventer Ziekenhuis wordt op het patiëntenportaal MijnDZ en in de toekomst op het PGO getoond. Dit geldt niet alleen voor het Zorgverlenersportaal, maar ook voor alle verwijzingen die via ZorgDomein plaatsvinden.

Naar alle Lijn1 berichten