Menu
Nieuws Lijn1

Opt-in of opt-out: gros burgers is al akkoord

6 december 2023

Met de komst van het vernieuwde zorgverlenersportaal ontbreekt nu de mogelijkheid om als huisarts de toestemming te registreren of aan te passen in overleg met de patiënt.

Akkoord - 'niet akkoord'

Door de overgang naar het vernieuwde Zorgverlenersportaal zijn er geen veranderingen opgetreden wat betreft de mogelijkheid tot inzage in het medisch dossier van het ziekenhuis. Als de patiënt nog geen keuze heeft gemaakt, kunt u als huisarts of apotheker nog steeds het volledige dossier inzien. Alleen als de patiënt 'niet akkoord' heeft verklaard, is de inzage geblokkeerd en dat is de keuze van de patiënt zelf. We zien dat een zeer klein percentage kiest voor opt-out. Er zijn veel patiënten in en buiten regio Deventer die hun toestemming hebben vastgelegd en voor opt-in gaan (ruim 160.000 van de ca. 215.000 actieve patiënten zijn akkoord, ca. 1500 niet akkoord).

Extra onder de aandacht
Met de komst van het vernieuwde zorgverlenersportaal ontbreekt nu echter de mogelijkheid om als huisarts de toestemming te registreren of aan te passen in overleg met de patiënt. We begrijpen dat dit gevolgen heeft voor de dagelijkse gang van zaken in de praktijk en op de huisartsenpost. Maar met het vernieuwde portaal voldoen we aan de wet- en regelgeving zoals die van ons wordt geëist. Het ziekenhuis in Deventer gaat samen met de HCDO kijken naar mogelijkheden om aan de patiënt duidelijk te maken waarom het belangrijk is om toestemming te geven voor het bekijken van het medisch dossier in de eerste lijn. Om de toestemmingsregistratie onder de aandacht te brengen kunt u de informatiekaart bestellen bij marcom@dz.nl en toevoegen aan uw wachtkamerscherm.

Gerelateerde berichten

Alle informatie en communicatie tussen verwijzers en het Deventer Ziekenhuis wordt op het patiëntenportaal MijnDZ en in de toekomst op het PGO getoond. Dit geldt niet alleen voor het Zorgverlenersportaal, maar ook voor alle verwijzingen die via ZorgDomein plaatsvinden.

Naar alle Lijn1 berichten