Menu
Nieuws Lijn1

Verandering routing Borstcentrum

6 december 2023

Het werkproces rondom de mammazorg verandert. Dat heeft ook gevolgen voor verwijzen. In de week van 8 januari zullen we u per mail hierover uitgebreider informeren.

Overzicht

Huidige situatie

Patiënten met een klacht van de borst of een afwijkende mammografie bij het BVO, krijgen een 'combi-afspraak' in het Borstcentrum van het Deventer Ziekenhuis. Deze afspraak bestaat uit de volgende onderdelen:
- Consult bij mammachirurg/PA/VS/AIOS chirurgie
- Mammografie (indien > 30 jaar) + echografie (indien palpabele afwijking of afwijking op mammografie) en evt. biopt
- Wederom een consult bij de mammachirurg/PA/VS/AIOS chirurgie voor het bespreken van de bevinden bij radiologisch onderzoek en de vervolgafspraken.

Aanleiding voor proceswijziging
Bij het overgrote deel van de patiënten is er géén sprake van (maligne) pathologie; zij kunnen na uitleg en geruststelling weer naar huis. Voor de patiënt kan het als belastend ervaren worden om eerst door de mammachirurg (PA/VS/AIOS chirurgie) gezien te worden, terwijl er nog geen diagnose is en de kans op een maligne uitkomst (gelukkig) gering. Feitelijk heeft dit consult in deze gevallen geen meerwaarde.

Nieuwe situatie
Per 15 januari 2024 zal de logistiek op het Borstcentrum voor de patiënt(e) veranderen. Uitgangspunt is dat de radioloog de onderzoeken uitvoert, beoordeelt en –in de meeste gevallen- ook terugkoppelt. Bij de patiënten met een benigne afwijking (BIRADS 1 en 2) bespreekt de radioloog de uitslag direct met de patiënt en stuurt het radiologieverslag naar de huisarts. De patiënten waarbij aanvullend onderzoek nodig is (bijv. een MRI) of een biopt is afgenomen, worden door de chirurg gezien voor verder onderzoek, behandelplan en/of een ingreep.

Gerelateerde berichten

Alle informatie en communicatie tussen verwijzers en het Deventer Ziekenhuis wordt op het patiëntenportaal MijnDZ en in de toekomst op het PGO getoond. Dit geldt niet alleen voor het Zorgverlenersportaal, maar ook voor alle verwijzingen die via ZorgDomein plaatsvinden.

Naar alle Lijn1 berichten