Menu
Nieuws Lijn1

Lange toegangstijden urologie en gynaecologie

7 juli 2023

In Lijn 1 van april is uitgebreid aandacht besteed aan de opgelopen toegangstijd bij de urologie vanwege de afwezigheid van Gretha van der Meer. Helaas blijft zij voorlopig afwezig.

Meer capaciteit

Gezien het landelijke tekort aan urologen, zoals onlangs ook vermeld in Medisch Contact, duurde het langer dan gehoopt om vervanging te vinden. Inmiddels is er een waarnemer gevonden. Per 6 juli zal collega Aswin Meier voor twee dagen per week de vakgroep komen ondersteunen. Hij zal met name poli en weekenddiensten doen.

Voor de kinderurologie blijft het eerder gecommuniceerde beleid van kracht: de vakgroep beoordeelt of het kind in DZ wordt gezien of moet worden doorverwezen naar een van de collega's in Isala. Als dit laatste het geval is, organiseert de vakgroep dat het kind in Zwolle terecht kan en informeert de poli de ouders daarover.Patiënten die verwezen worden met een verhoogd PSA, worden binnen zes weken gezien, of eerder, afhankelijk van de specifieke casus.

Gynaecologie
De vakgroep werkt hard aan het wegwerken van de wachtlijst, onder andere door extra spreekuren in te plannen, ook ’s avonds. Per 1 juli zijn er een extra gynaecoloog en een PA’er bijgekomen. Dit maakt dat er vanaf nu (nog) meer capaciteit beschikbaar is. We zien de toegangstijd gelukkig langzaam teruglopen. Het eerder gecommuniceerde beleid blijft gehandhaafd:

Alle verwijzingen worden getrieerd; patiënten die op korte termijn gezien moeten worden, worden op een verantwoorde termijn gezien.

Gerelateerde berichten

Alle informatie en communicatie tussen verwijzers en het Deventer Ziekenhuis wordt op het patiëntenportaal MijnDZ en in de toekomst op het PGO getoond. Dit geldt niet alleen voor het Zorgverlenersportaal, maar ook voor alle verwijzingen die via ZorgDomein plaatsvinden.

Naar alle Lijn1 berichten