Menu
Nieuws Lijn1

Wijziging in aanvragen CT's en MRI's

7 juli 2023

Conform de afspraken die gemaakt zijn tussen de vakgroep Radiologie en de Kwaliteitscommissie van de HCDO, kunnen huisartsen uitsluitend de volgende CT- en MRI-onderzoeken aanvragen.

Overzicht

CT urinewegen (blanco abdomen)Blanco CT thorax, indien op de X-thorax iets beschreven is dat waarschijnlijk overprojectie isMRI KnieMRI LWK

Als de huisarts gegronde redenen heeft om van bovenstaande af te wijken, dan kan het onderzoek alleen worden aangevraagd, na overleg met de radioloog. Overleg vindt bij voorkeur plaats via e-mail (secretariaatcrn@dz.nl), maar kan ook door te bellen naar de afdeling Radiologie (0570-535136).

Gerelateerde berichten

Alle informatie en communicatie tussen verwijzers en het Deventer Ziekenhuis wordt op het patiëntenportaal MijnDZ en in de toekomst op het PGO getoond. Dit geldt niet alleen voor het Zorgverlenersportaal, maar ook voor alle verwijzingen die via ZorgDomein plaatsvinden.

Naar alle Lijn1 berichten