Menu
Patiënt

Keuzes rond het levenseinde

Als u ernstig ziek bent, kunt u voor moeilijke keuzes komen te staan. Keuzes waarbij het gaat om leven en dood. Als u te maken krijgt met dergelijke ingrijpende beslissingen, moet dit niet alleen vanuit medisch oogpunt zijn maar ook passen bij uw wensen en uw leven. Door zelf keuzes te maken en bekend te maken voorkomt u misverstanden over de gewenste zorgverlening bij het sterven. Het geeft rust als u weet dat uw arts, familie en naasten uw wensen en grenzen kennen.

Praat op tijd over uw levenseinde

Misschien denkt u wel eens na over uw levenseinde. Of praat u er met uw naasten over of iemand anders. Als u op tijd met elkaar in gesprek gaat, dan is er nog genoeg tijd, rust en energie om na te denken en door te praten over uw wensen en behoeftes. Het vermindert eventuele angst en onzekerheid.

Ook kunt u dan alle vragen bedenken die u voor uw dokter hebt. Het is de taak van de dokter om u goed te informeren. Als u bijvoorbeeld een ernstige beroerte krijgt, buiten bewustzijn bent of dementie krijgt, kunt u misschien niet meer goed laten weten wat u wel en niet wilt. Bespreek uw wensen dus op tijd met uw naasten én uw dokter. Dat is belangrijk om de zorg te krijgen die past bij uw wensen.

We raden u aan om op tijd na te denken over uw vragen, wensen en verwachtingen over uw levenseinde. En om hierover te praten met uw naasten én uw dokter. U kunt dat het beste doen:

  • als u weet dat u niet meer beter wordt
  • voordat u te weinig energie hebt om hierover te spreken of niet meer zelf kunt beslissen
  • als u uw wil en wensen wilt bespreken met uw dokter en wilt laten vastleggen
  • als u om andere redenen met de dokter wilt spreken over uw laatste levensfase

En geef deze vragen wensen en verwachtingen ook door aan de mensen die je kunnen helpen of vertegenwoordigen als dat nodig is.

Lees meer