Menu
Patiënt

Euthanasie

Bij euthanasie wordt het leven op een waardige manier beëindigd door het toedienen van medicijnen (dit gebeurt a.d.hv. strikte voorwaarden). Euthanasie is altijd uit vrije wil, een patiënt vraagt en een arts voert de euthanasie uit. Volgens de Nederlandse Euthanasiewet mag dat bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Euthanasie

Bij euthanasie wordt het leven op een waardige manier beëindigd door het toedienen van medicijnen (dit gebeurt a.d.hv. strikte voorwaarden). Euthanasie is altijd uit vrije wil, een patiënt vraagt en een arts voert de euthanasie uit. Volgens de Nederlandse Euthanasiewet mag dat bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. De arts past het volgens de Enthanasie wet toe en moet zich houden aan de vastgelegde zorgvuldigheidsregels. De regels geven onder andere aan dat de patiënt zelf om euthanasie moet vragen. Het moet duidelijk zijn dat de patiënt er goed over nagedacht heeft en dat het verzoek niet onder druk van anderen tot stand is gekomen.

Eén arts mag euthanasie toepassen. De arts moet vaststellen dat het niet meer mogelijk is het, lijden van de patiënt te verzachten. Het euthanasie verzoek moet worden getoetst door een collega arts. Dit is vaak een arts die speciaal is opgeleid om euthanasieverzoeken te beoordelen: een SCEN-arts (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland).

De arts maakt een schriftelijk verslag van wat met de patiënt, diens hulpverleners en naasten is besproken. Ook de gevolgde procedure en de uitvoering worden op papier gezet. Een arts kan een euthanasieverzoek op grond van gewetensbezwaren weigeren. In dat geval moet hij dit verzoek doorgeven aan een collega die deze bezwaren niet heeft.

Voor vragen over euthanasie kunt u altijd terecht bij uw behandelend specialist en uw huisarts. U kunt ook terecht bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), 0900 - 606 06 06. Of kijk op: www.nvve.nl.

Verzoek

Eén arts mag euthanasie toepassen. De arts moet vaststellen dat het niet meer mogelijk is het, lijden van de patiënt te verzachten. Het euthanasie verzoek moet worden getoetst door een collega arts. Dit is vaak een arts die speciaal is opgeleid om euthanasieverzoeken te beoordelen: een SCEN-arts (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland).

Schriftelijk verslag

De arts maakt een schriftelijk verslag van wat met de patiënt, diens hulpverleners en naasten is besproken. Ook de gevolgde procedure en de uitvoering worden op papier gezet. Een arts kan een euthanasieverzoek op grond van gewetensbezwaren weigeren. In dat geval moet hij dit verzoek doorgeven aan een collega die deze bezwaren niet heeft.

Voor vragen over euthanasie kunt u altijd terecht bij uw behandelend specialist en uw huisarts. U kunt ook terecht bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), 0900 - 606 06 06.

Kijk op de website van NVVE