Menu
Patiënt

Wel of niet behandelen

Als u ongeneeslijk ziek bent en niet lang meer hebt te leven, kan ervoor worden gekozen om uw behandeling alleen nog te richten op verlichting van klachten. Het doel van de behandeling is dan dus niet meer om uw leven te verlengen. Dit heet ‘abstinerend beleid’. De arts besluit dit als er geen resultaat wordt verwacht van verdere medische behandeling.

Wel of niet behandelen

Uiteraard bespreekt uw arts dit met u, maar ook met uw familie en met andere betrokken zorgverleners. De beslissing om alleen klachten te behandelen wordt niet alleen door de arts genomen. Uzelf, of een door u aangewezen (wettelijke) vertegenwoordiger, kunnen deze beslissing ook nemen. Als blijkt dat het een goed doordachte keuze betreft, is uw arts verplicht om gehoor te geven aan uw wens.

De arts kan ook terugkomen op zijn besluit tot abstineren, op grond van nieuwe feiten of klinische verschijnselen.