Menu
Geestelijke verzorging

Opgenomen op een verpleegafdeling

‘Ieder mens is uniek en gaat op een geheel eigen wijze om met lief en leed. Die unieke mens, dáár luisteren wij als geestelijk begeleiders naar. Want het is uw leven!'

Wat voor u van betekenis is ...

Daar luisteren wij naar

De geestelijk begeleiders zijn er voor alle patiënten, familie en naasten. Zij bieden begeleiding bij zingevingsvragen, levensvragen, geloofsvragen en ethische dilemma’s.

In het Deventer Ziekenhuis werken twee geestelijk begeleiders: Wouter Vlek (A2, C2, D2 en E2) en Anna van der Maas (B2, G2 en IC). Op de overige afdelingen werken zij ook, op verzoek.

U kunt bij de geestelijk begeleider terecht:

  • in een periode van onzekerheid of crisis
  • na een slechtnieuwsgesprek
  • voor stervensbegeleiding of een stervensritueel
  • bij somberheid, boosheid, verdriet etc.
  • wanneer zij behoefte hebben om over hun leven(sverhaal) te praten
  • bij vragen die hen bezighouden en waar een ander voor hen geen antwoord op kan geven.

U kunt via de verpleegkundige om contact vragen met de geestelijk begeleider.

U kunt ook gebruik maken van verschillende applicaties met betrekking tot geloof op de iPad. Deze vind u tijdens uw opname in de DZ Appstore.

Ziek zijn raakt

1 van 4
  • Geestelijke verzorging 1
  • Geestelijke verzorging 4
  • Geestelijke verzorging 2
  • Geestelijke verzorging 3