Menu
Geestelijke verzorging

Ieder mens is uniek

‘Ieder mens is uniek en gaat op een geheel eigen wijze om met lief en leed. Die unieke mens, dáár luisteren wij als geestelijk verzorgers naar. Want het is uw leven.'

Wat voor u van betekenis is, daar luisteren wij naar.

De geestelijk verzorgers zijn er voor alle patiënten, familie en naasten. Zij bieden begeleiding bij zingevingsvragen, levensvragen, geloofsvragen en ethische dilemma’s.

In het Deventer Ziekenhuis werken twee geestelijk verzorgers: Wouter Vlek (A2, C2, D2 en E2) en Anna van der Maas (B2, G2 en IC). Op de overige afdelingen werken zij ook, op verzoek.

U kunt bij de geestelijk verzorger terecht:

  • in een periode van onzekerheid of crisis
  • na een slechtnieuwsgesprek
  • voor stervensbegeleiding of een stervensritueel
  • bij somberheid, boosheid, verdriet etc.
  • wanneer u behoefte heeft om over hun levens(verhaal) te praten
  • bij vragen die u bezighoudt en waar een ander voor u geen antwoord op kan geven.

U kunt via de verpleegkundige om contact vragen met de geestelijk verzorger.

Kijk hieronder om een indruk te krijgen

1 van 4
  • Knipsel 1
  • Knipsel2
  • Knipsel3
  • Knipsel4