Menu
Schouder en Elleboog Expertise Centrum Deventer

Schouderpoli

Patiënten met schouderklachten moesten voor onderzoek, diagnose en behandelplan meestal vaker naar ons ziekenhuis komen. Tussen intake en behandeling zat soms twee maanden of meer. Dat traject is nu bekort tot één uur.

Schouderstraatje

Door de komst van het ‘schouderstraatje’ is de tijd bekort tot niet meer dan een uur. Radiologie en orthopedie hebben elke donderdag vrijgeroosterd voor louter schouderpatiënten.

Van onderzoek tot behandelplan in één uur

Hoe werkt het? De patiënt meldt zich ’s ochtends bij de orthopeed. Die doet lichamelijk onderzoek en als die het nodig acht dat er een echo moet worden gemaakt, kan de patiënt direct door naar radiologie. De roosters zijn aan elkaar gekoppeld. De orthopeed kan ter plekke meekijken tijdens het maken van de echo en samen (orthopeed, radioloog en patiënt) bespreken ze direct wat er voor een behandelplan nodig is. Indien nodig kan er ter plekke een injectie toegediend worden, als dat de beste behandeling is. En anders kan er doorgeschakeld naar fysiotherapie of een afspraak inplannen voor een operatie. Gemiddeld binnen een uur staat de patiënt weer buiten met een behandelplan.

Topklinisch

De schouderpoli van het Deventer Ziekenhuis is opgenomen in het STZ-register. Wat inhoudt dat er meer dan gemiddelde expertise op een zorggebied aanwezig is. Per dag kunnen zo rond de 25 patiënten worden gezien. Niet alle schouderklachten kunnen door het schouderstraatje. Het gaat vooral om acute scheuren in een pees en mensen van middelbare leeftijd met langdurige schouderklachten. Er zijn drie orthopeden en drie radiologen elke donderdagochtend dedicated beschikbaar.

Download folders