Menu

Opname kind

Een verblijf in het ziekenhuis of bezoek aan de polikliniek is voor kinderen vaak een ingrijpende ervaring. Wij proberen dit daarom zo prettig mogelijk te laten verlopen. De poliklinieken en afdelingen zijn daarom kindvriendelijk ingericht. Er werken kinderartsen en de verpleegkundigen die speciaal zijn opgeleid om kinderen te behandelen.

Ook is er extra begeleiding van pedagogisch zorgverleners. Zij bereiden uw kind voor op een onderzoek of behandeling en helpen uw kind bij het verwerken van een ziekenhuiservaring.

Lees voor