Menu
Afdelingen

Medisch maatschappelijk werk

Een ziekte, aandoening of beperking kan veel invloed hebben op het dagelijks leven van de patiënt en zijn sociale omgeving.

Het maatschappelijk werk kan een patiënt ondersteunen bij het opnieuw vinden van balans op psychosociaal vlak. Hiermee wordt zowel het emotionele vlak als het persoonlijk functioneren op het gebied van werk, onderwijs, sport, overige hobby’s en sociale participatie bedoeld.

Bereikbaarheid

08:00-12:30 uur
13:30-16:00 uur

Hoe kom ik er?

Looproute 5

Ondersteuning bij problemen

Een maatschappelijk werker kan de patiënt en zijn familie ondersteunen bij het oplossen en omgaan bij problemen in het dagelijks leven of in het werk die ontstaan zijn door een opname in het ziekenhuis.