Menu
Aandoeningen

Hart- en vaatziekten

Op dit moment zijn hart- en vaatziekten in Nederland doodsoorzaak nummer 2. Hart- en vaatziekten zijn ziekten van het hart en/of de bloedvaten.

Mensen met hart- en vaatziekten, veroorzaakt door slagaderverkalking (atherosclerose), hebben een verhoogd risico op herhaling of verslechtering van deze aandoening.

Onderzoek en diagnose

Op het Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) spreekuur worden risicofactoren in kaart gebracht en worden mensen bewuster gemaakt van hun leefgewoonten. Het CVRM wil daarmee de kans op nieuwe aandoeningen in het bloedvatstelsel voorkomen of verkleinen.

Ik ben door mijn cardioloog doorverwezen

U komt op het CVRM spreekuur na verwijzing van de cardioloog. De eerste afspraak is bij de verpleegkundig consulent of verpleegkundig specialist en duurt ongeveer 45 minuten. Zij brengen alle risicofactoren in kaart en kijken naar de hoogte van de bloeddruk, het cholesterolgehalte in het bloed, rookgedrag en doen lichamelijk onderzoek. Samen wordt bekeken welke risicofactoren in uw situatie een rol spelen en wordt vastgesteld welke behandeling voor u zinvol en verantwoord is.

Ik ben doorverwezen door mijn huisarts, chirurg of neuroloog

U komt op het CVRM spreekuur na verwijzing van een neuroloog, chirurg of huisarts. De eerste afspraak is altijd bij de medisch specialist of verpleegkundig specialist en duurt tussen de 30 en 45 minuten. Zij brengen alle risicofactoren in kaart en kijken naar de hoogte van de bloeddruk, het cholesterolgehalte in het bloed, rookgedrag en doen lichamelijk onderzoek. Samen wordt bekeken welke risicofactoren in uw situatie een rol spelen en wordt vastgesteld welke behandeling voor u zinvol en verantwoord is.

Hoe kunt u ons vinden?

Voor patiënten die een afspraak hebben: u kunt ons vinden op de poli interne route 25, poli heelkunde route 77 en poli cardiologie route 79. Zie uw afspraakbrief. Nieuwe patiënten hebben een verwijzing nodig van huisarts of specialist.