Menu
Werken

CNO Irene: 'Ik moet mijn functie nog vormgeven'

Een nieuwe rol in de Nederlandse zorg: de Chief Nursing Officer (CNO). Met het aantrekken van Irene Harmsen is het Deventer Ziekenhuis een van de eerste ziekenhuizen in Nederland met deze specifieke functie. Irene: ‘Het zegt iets over het Deventer Ziekenhuis dat ze ook hiermee voorop willen lopen’. Irene zet een nieuwe stap in haar loopbaan als CNO.

De verbindende schakel

Helemaal nieuw is het Deventer Ziekenhuis voor Irene niet. In haar vorige baan als regio-coördinator van het Netwerk Acute Zorg in de regio - waar ook het Deventer Ziekenhuis deel van uitmaakt - had Irene al veelvuldig contact met ons ziekenhuis. En hoorde ze in haar omgeving ook goede verhalen over ons ziekenhuis. ‘Als je mensen spreekt, hoor je steeds dat Deventer wil meedenken en meedoen. Er een verbetercultuur heerst en er een prettige sfeer is.’

Verpleegkundige

De CNO is er primair om op te komen voor de verpleegkundige beroepsbevolking in het ziekenhuis. Dus toen de vacature van CNO vrijkwam, was het voor Irene een vrij simpele optelsom. ‘Ik ben jaren zelf verpleegkundige geweest en heb in diverse zorginstellingen gewerkt. Ik heb psychologie gestudeerd, bij het RIVM-onderzoek gedaan en bij de GGD Amsterdam me bezig gehouden met preventie van obesitas. De zorg in de breedte trekt me enorm en de combinatie van activiteiten die ik in mijn loopbaan heb gedaan, hoop ik te kunnen vertalen naar de rol van CNO.'

Meerwaarde

Deventer zit met de aanstelling van Irene in een kopgroep van Nederlandse ziekenhuizen die de meerwaarde zien in een CNO. Irene: ‘Dat zegt denk ik ook wel wat over het Deventer Ziekenhuis dat ze dit ook direct willen. Ik denk dat de coronacrisis ook wel duidelijk heeft gemaakt dat de verpleegkundige ook op strategisch en tactisch niveau een vertegenwoordiging verdient. Ik ga - in nauw overleg met de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) - kijken op welke inhoudelijke thema's we de verpleegkundigen kunnen vertegenwoordigen. Denk daarbij aan beroepsontwikkeling, kwaliteit van zorg, verpleegkundig leiderschap, het doorontwikkelen van de rol van de verpleegkundig specialist.’

“We doen iets nieuws, en ik ben blij dat ik daar onderdeel van uit mag maken.”

– Irene Harmsen

Intermediaire rol

Irene: 'De CNO heeft een intermediaire rol tussen Raad van Bestuur, managementlagen en verpleegkundigen. Een rol die ook nog echt moet gaan groeien. In Nederland is er nog geen vastomlijnde functiebeschrijving voor een CNO. Dat moeten we allemaal nog gaan ontdekken. Maar geweldig dat het Deventer Ziekenhuis mij de kans biedt om de CNO-rol hier vorm te gaan geven. We doen iets nieuws, en ik ben blij dat ik daar onderdeel van uit mag maken.’

Pionieren

Irene werkt nu bijna drie maanden in het Deventer Ziekenhuis en vindt steeds meer haar weg in de organisatie. Irene: 'Ik kijk mee in de zorg waar het kan. Zo leer ik het ziekenhuis goed kennen en kijk ik naar welke stappen er al zijn gemaakt. Waar staan we nu? En welke thema's pakken we vast? Dus ik ga aan de slag met planvorming en verder op inhoud: hoe ga ik te werk? Ik moet mijn functie nog inrichten, er ligt - ook landelijk gezien - nog niks klaar. Het is echt een nieuwe functie op strategisch niveau en dat is pionieren natuurlijk. Kijkend naar de toekomst, waarbij een groot tekort aan verpleegkundigen wordt geschetst, wil ik graag een mooie visie ontwikkelen. Hoe kunnen verpleegkundigen bevlogen en met plezier blijven werken, terwijl de patiëntenzorg complexer wordt. Denk aan onderwerpen zoals digitalisering, loopbaanontwikkeling en functiedifferentiatie.'

Nieuwe functie CNO

De CNO is over komen waaien uit Engeland en de VS, maar voor Nederland nog een nieuw fenomeen. Er is gestart met een landelijke CNO bij het ministerie en ook het ziekenhuis in Venray heeft een CNO. De functie van CNO is vanuit het verpleegkundig perspectief een belangrijke strategische partner in het proces van organisatiebrede besluitvorming. De CNO is (beleidsmatig) eigenaar van, heeft regie over en is (mede) verantwoordelijk voor de inhoudelijke keuzes en ontwikkelingen met betrekking tot de domeinen beroepsinhoud, beroepsontwikkeling en professionele werkomgeving van de verpleegkundige beroepsgroep binnen het ziekenhuis.

Lees hier meer loopbaanverhalen in de zorg