Menu
Nieuws

Drukbezocht symposium Diabetische voet

15 april 2019

Ruim tweehonderd zorgverleners van binnen en buiten het ziekenhuis waren dinsdag 26 maart naar het Hoftheater in Raalte gekomen voor het symposium: Diabetische voet. Een symposium over diabetespatiënten met voetwonden georganiseerd door het Wond Expertise Centrum (WEC) van ons ziekenhuis samen met huisartsen en thuiszorgorganisaties.

Kennisoverdracht en therapietrouw

Een van de inleiders was wondconsulent Marije Jansman: ‘Complexe wondzorg is per definitie zorg waarbij zowel de eerste, tweede en derde lijn betrokken zijn. Wat ik mooi vond, was dat er zoveel disciplines waren. Zo moet samenwerken eruit zien.’ In de lezingen kwamen onderwerpen als classificatiemodellen, richtlijnen en samenwerkingsverbanden aan de orde, maar vooral ook het onderwerp therapietrouw. De patiënt werd vertegenwoordigd door ‘slome Jos’, gespeeld door Theo Cents. Een acteur die de verbinding maakte tussen de verschillende presentaties.

Kennisoverdracht

Er was een gemêleerd publiek op het symposium afgekomen. Van huisartsen en medische specialisten tot praktijkondersteuners, (wijk)verpleegkundigen en diverse andere professionals die zich bezighouden met diabetes en wondzorg. Suzanne Heetkamp, verpleegkundig specialist i.o: ‘De grote waarde van zo’n symposium is kennisoverdracht. In de eerste lijn is de afstand tot specialistische kennis vaak te groot. Denk daarbij aan drukontlasting en infectieherkenning om de behandelduur van een voetwond bij diabetes te bekorten. Het probleem is tevens dat behandelafspraken vaak onvoldoende worden nageleefd door patiënten. Een probleem dat je ook in andere takken van chronisch ziek zijn ziet. De wond is een verschijnsel, maar therapietrouw ook. Je moet op zoek naar de oorzaak daarvan om tot effectieve behandeling te kunnen komen.’

Infectierichtlijnen

In het eerste deel van het symposium kregen de bezoekers vooral uitleg over richtlijnen en over infectie. Jaap Kroon, kaderhuisarts diabetes, ging in op de vertaling van richtlijn naar praktijk. Eddy Koopman en Fré Sebens gingen nader in op het effect van bacteriën in de diabetische voetwond. Het tweede symposiumdeel stond in het teken van gebruik maken van elkaars expertise in de eerste en tweede lijn. Rosanne Sanders van ons WEC liet zien wat tweedelijns zorg inhoudt. Gildo Wanders liet zien wat de rol van de podotherapie in zowel tweede als eerste lijn is. Klinisch psycholoog Marga Mol ging dieper in op de oorzaken en effecten van tekortschietend zelfmanagement en gaf handvatten om hier beter mee om te gaan. Tot slot bracht Ellen Ploeg, verpleegkundig specialist van Verian alle verhalen samen door te wijzen op permanente preventieve acties die nodig zijn om herhalingen te voorkomen.

Download presentatie