Menu
Verwijzers

Antistollings-centrum/ Trombosedienst

Het antistollingscentrum is bereikbaar voor vragen over antistollingsmedicijnen en de toediening ervan. Het centrum is vraagbaak voor eerstelijnszorg; huisartsen, apothekers, specialisten ouderenzorg, tandartsen en verloskundigen en tweedelijnszorg.

Contact en artsen

Het antistollingscentrum is bereikbaar voor vragen over antistollingsmedicijnen en de toediening ervan. Het centrum is vraagbaak voor eerstelijnszorg; huisartsen, apothekers, specialisten ouderenzorg, tandartsen en verloskundigen en tweedelijnszorg.

Artsen
Maarten Beinema
Giséle Geerligs-Groenewoud

Contact artsen
T 0570 - 53 62 76
E antistollingscentrum@dz.nl
Buiten kantooruren is de dienstdoende cardioloog of internist beschikbaar.

Leden kerngroep antistolling

M. Beinema - Arts Trombosedienst
G.R. Hajer – Internist - Vasculair geneeskundige
T. Bergmeijer – Cardioloog
M. Benoist - Ziekenhuisapotheker
C. Siemes - Internist-Hematoloog

Administratie
Vitamine K Antagonisten: Voor vragen over het aan-en afmelden van een patiënt en doseringen kan contact opgenomen worden met de administratie.

Contact
T 0570 - 53 50 86 / 50 89