Menu
Patiënt

Convenant antistollingszorg

Binnen vier jaar minder schade en sterfte door fouten met antistollingsmedicatie. Dat is de ambitie van de overheid. Met een convenant willen partijen in Salland die ambities ondersteunen. ‘We hebben de antistollingsketen gesloten.’

Minder vermijdbare schade en sterfte

De eerste stappen om te komen tot een daling van de vermijdbare schade en sterfte zijn tien jaar geleden ingezet met het VMS-programma. De volgende stap wordt gezet met het programma ‘Tijd voor Verbinding’ waarin FMS, NFU, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en V&VN verregaande afspraken hebben gemaakt. In dat programma is antistollingszorg één van de drie pijlers. Veel patiënten in ziekenhuizen gebruiken antistollingsmedicatie. Het doel dat nagestreefd wordt is: een veilige antistollingszorg volgens een uniforme procedure, met als resultaat minder complicaties en een daling van vermijdbare schade en sterfte. De patiënt moet daarbij voldoende regie op het proces hebben en goed geïnformeerd zijn over de behandeling en risico’s.

Voorop

In het convenant werken partijen nauw samen. Ondertekenaars zijn: huisartsen (HCDO), specialisten ouderengeneeskunde, Deventer Ziekenhuis, tandartsen in de regio en apothekers. In het convenant hebben de partijen die met antistollingsmedicijnen te maken hebben, heldere afspraken gemaakt wie wat doet. Voorbeelden daarvan zijn: wie schrijft de geneesmiddelen voor? Wie houdt de complicaties bij van deze medicatie? Wie kan er gebeld worden bij vragen over antistolling? Wie geeft er scholing over deze materie? Medisch leider Maarten Beinema van het Antistollingscentrum zegt over de samenwerking: ‘We lopen hiermee vooruit op de ontwikkeling vanuit de landelijke stuurgroep die begin 2019 de Landelijke Transmurale Afspraak Antistolling gaat presenteren. We hebben verregaande afspraken gemaakt met ketenpartners. De keten van stollingszorg is daarmee gesloten. Het levert minder schade en sterfte op. We doen het voor veiliger patiëntenzorg.’