Menu
Nieuws Lijn1

Toegangstijden op diverse plekken bekort

25 oktober 2023

Bij verschillende specialismen met een lange toegangstijd zijn er acties uitgezet om de toegangstijd terug te dringen. Inmiddels is het resultaat van deze acties zichtbaar.

Urologie en gynaecologie

De grootste daling is zichtbaar bij urologie, waarbij de toegangstijd is gedaald van 200 naar 75 dagen. Tevens is de toegangstijd voor longgeneeskunde regulier, OSAS en neurologie enorm gedaald. Ook de toegangstijd van gynaecologie is gedaald van 180 naar 120 dagen, waarbij de verwachting is dat op zeer korte termijn nog verder zal dalen. Bij de andere genoemde specialismen wordt ook verwacht dat de toegangstijden nog verder zullen dalen.

Gerelateerde berichten

Alle informatie en communicatie tussen verwijzers en het Deventer Ziekenhuis wordt op het patiëntenportaal MijnDZ en in de toekomst op het PGO getoond. Dit geldt niet alleen voor het Zorgverlenersportaal, maar ook voor alle verwijzingen die via ZorgDomein plaatsvinden.

Naar alle Lijn1 berichten