Menu
Verwijzers

Labnieuws

Ons ziekenhuis kent diverse laboratoria, zoals het Laboratorium voor Klinische Farmacie en Toxicologie (KFTL) / Klinische Chemie (KCL) / Medische Microbiologie en Infectiepreventie (LMMI) / Klinische Pathologie. Hier vindt u diverse nieuwtjes van deze laboratoria. De nieuwtjes verschijnen ook in Lijn 1, de speciale nieuwsbrief voor huisartsen.

December 2021

Faciliteren digitaal plannen bloedafname-afspraak

Patiënten plannen hun afspraak voor bloedafname steeds vaker digitaal. Enkele verzoeken aan de aanvragers om dit goed te laten verlopen.
Sinds 1 oktober kunnen de patiënten in de regio de afspraak voor bloedafname ook via MijnDZ inplannen. Dit is mogelijk voor alle type aanvragen; zowel voor nuchter als niet nuchter. Maar ook voor de trombosedienst, zwangeren (OGGT/NIPT) en kinderen. Patiënten maken hier toenemend gebruik van en zijn positief.

Om dit goed te laten verlopen, hebben we de hulp van de aanvrager nodig. Daarom de twee volgende verzoeken:
1. Zorg ervoor dat de aanvraag z.s.m. in het systeem staat, wanneer u de patiënt adviseert bloed te laten prikken.
Het komt regelmatig voor dat een patiënt niet geholpen kan worden, omdat de aanvraag (nog) niet in het patiëntendossier staat. Door het digitaal plannen is de controle op de aanwezigheid van een aanvraag vervallen.
2. Instrueer de patiënt expliciet wanneer deze nuchter geprikt moet worden.
Patiënten bellen regelmatig, omdat ze niet weten of ze wel of niet nuchter geprikt moeten worden.

Er is een wachtkamerinformatiepagina gemaakt die u op de wachtkamerschermen kunt tonen om patiënten te stimuleren zelf online een bloedafnameafspraak te maken.