Menu
Verwijzers

Labnieuws

Ons ziekenhuis kent diverse laboratoria, zoals het Laboratorium voor Klinische Farmacie en Toxicologie (KFTL) / Klinische Chemie (KCL) / Medische Microbiologie en Infectiepreventie (LMMI) / Klinische Pathologie. Hier vindt u diverse nieuwtjes van deze laboratoria. De nieuwtjes verschijnen ook in Lijn 1, de speciale nieuwsbrief voor huisartsen.

Januari 2022

Metercontroles (CRP en glucose)
De jaarlijkse metercontroles (CRP en glucose) zijn in 2021 uitgevoerd in mei/juni door het klinisch chemisch laboratorium (KCL). In 2022 zullen wij de metercontroles, in overleg met de praktijken, tevens weer gaan inplannen in mei/juni.

Wijziging traject ophalen materiaal
Met ingang van 10 januari jl. wordt op werkdagen het materiaal van microbiologie, klinische pathologie en klinische chemie bij uw praktijk opgehaald door de medewerkers van de servicepunten en/of door de transportdienst van het Deventer Ziekenhuis. In de brief (verstuurd d.d. 30 december) staat vermeld wanneer het materiaal bij uw praktijk opgehaald wordt. Het verzoek om patiënten over deze wijziging te informeren. De patiënt dient het materiaal in te leveren bij uw praktijk en niet meer per post te versturen.

Bestellen materiaal (voorraad)
Het traject met betrekking tot het bestellen/aanvragen van materiaal (buizen, potjes en enveloppen) wijzigt niet. Dit blijft bij de betreffende afdelingen LMMI, klinische pathologie en klinische chemie. De voorraad wordt minimaal 1x per week aangevuld. Gelieve daarom het verzoek aan u om tijdig nieuwe voorraad te bestellen.

Aanpassing van antibiotica dosering bij uitslag ‘Intermediair’ (I).
Medio november 2021 is een aanpassing doorgevoerd met betrekking tot het bepalen van antibioticaresistentie. Door deze aanpassing staat nu vaker ‘Intermediair’ (I) als resultaat vermeld bij de uitgeslagen in het antibiogram. De vermelding ‘Intermediair’ in antibiogram betekent dat de bacterie wel gevoelig is voor het antibioticum, mits er een hogere dosis wordt toegediend. Bijvoorbeeld als bij Pseudomonas aeruginosa Ciprofloxacine “I” vermeld staat, dan wordt aangeraden om 2dd750mg Ciprofloxacine p.o. voor te schrijven. Omdat vooral bij Pseudomonas species vaker de uitslag ‘intermediair’ verkregen wordt, staat als hulpmiddel onder deze uitslagen een tekst met hogere doseringsadviezen. Een antibioticum met de uitslag I, betekent dus niet dat je er niet mee kunt behandelen, maar dat je hoger moet doseren.