Menu
Labnieuws

Labnieuws: coeliakie diagnostiek aangepast

27 maart 2024

Vanaf 15 maart 2024 is de coeliakie diagnostiek aangepast aan de nieuwste richtlijnen coeliakie in de eerste en tweede lijn. De grootste wijzigingen betreffen de rol van de IgA bepaling bij de diagnosestelling en de aanpassing van het referentie interval van de coeliakie screening.

Referentie-intervallen verlaagd

Het beleid tot nu toe voorzag alleen een actie bij extreem lage IgA waarden. Uit onderzoek is gebleken dat bij een verlaagd IgA (IgA<0.2g/l) de tissue transglutaminase IgA (tTG IgA) antistoffen bepaling niet voldoet voor het uitsluiten van coeliakie. Daarom is de IgA bepaling aan de lab- pakketten voor coeliakie toegevoegd. Is de IgA lager dan 0.2g/L wordt een IgG gebaseerde test door het laboratorium aan de aanvraag toegevoegd, namelijk de DGP IgG antistoffen test (IgG tegen gedeamineerd gliadine). Deze test wordt ook automatisch toegevoegd bij alle kinderen jonger dan 3 jaar. Naar aanleiding van een retrospectieve multicenter studie is besloten om de referentie-intervallen voor de antistoffen tegen tTG IgA te verlagen van 10 U/ml naar 7 U/ml.