Menu

Is er een afdeling kinderpsychologie?

Ja, die is er zeker. Kinderen vragen toch een andere aanpak dan volwassenen. Kampen ook met andere problemen. Denk daarbij aan ontwikkelingsstoornissen, eetgedrag en zindelijkheid. Specialisten in het Deventer Ziekenhuis zijn speciaal geschoold in het werken met kinderen. Kinderpsychologie