Menu
Patiënt

Kinderpsychologie

In ons ziekenhuis werken psychologen die gespecialiseerd zijn in de diagnostiek en behandeling van kinderen/jongeren van 0-18 jaar met lichamelijke en/of ontwikkelingsproblemen, waarbij er een relatie is met gedrag en emotie.

Buikpijn, ontwikkeling, eten en zindelijkheid

Onbegrepen klachten bij kinderen kunnen soms heel divers zijn. Denk daarbij aan:

kortdurende ziekten/opnames (operaties, ongevallen, etc.) chronische ziekten (diabetes, astma, etc.) langdurige ziekten (kanker, hartproblemen, etc.) onbegrepen lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, etc.) zindelijkheidsproblemen eetproblemen vragen over de ontwikkeling van een kind/jongere.

De aanpak hangt af van de leeftijd, het probleem of de vraagstelling van het kind/de jongere, ouders of de specialist.

Werkwijze

Wanneer een kind/jongere wordt verwezen naar Medische Psychologie, wordt er telefonisch of schriftelijk een afspraak gemaakt voor een 1e gesprek. Afhankelijk van de vraag en leeftijd van het kind/de jongere wordt bepaald of ouders alleen komen of samen met het kind/de jongere. Er worden o.a. vragen gesteld over de ontwikkeling, de leefsituatie en de klachten. Wanneer de psycholoog voldoende informatie heeft, wordt bekeken of er psychologisch onderzoek, behandeling, of verwijzing nodig is. Het psychologisch onderzoek kan bestaan uit aanvullende gesprekken, observaties en het afnemen van tests. Ook huiswerkopdrachten kunnen onderdeel van de behandeling zijn. Medewerkers van de afdeling Medische Psychologie hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat vertrouwelijke informatie, voor zover noodzakelijk, alleen gerapporteerd wordt aan direct bij de behandeling betrokken (ziekenhuis)medewerkers. Dit kan betekenen dat niet alles wat het kind/ de jongere vertelt automatisch met ouders wordt besproken. De leeftijd en de wens van het kind/ de jongere spelen hierbij een rol.