Menu
Specialisten

Jansman, prof. dr. F.G.A.

ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog

De afdeling Klinische Farmacie levert farmaceutische zorg aan patiënten in de regio. Prof. dr. F.G.A. Jansman is ziekenhuisapotheker en manager van de klinische farmacie-afdeling.

Lees voor

BIG-nummer

19032106017

Werkervaring

 • 2008-heden: ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog Deventer Ziekenhuis
  • Afdelingshoofd ziekenhuisfarmacie
  • Opleider specialisme ziekenhuisfarmacie
  • Gevestigd apotheker GGZ instelling Dimence
 • 1998-2008: ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog Isala, Zwolle

Opleidingen

 • 2005: registratie als klinisch farmacoloog
 • 2003-2005: opleiding tot klinisch farmacoloog
 • 1998: registratie als ziekenhuisapotheker
 • 1994-1998: opleiding tot ziekenhuisapotheker
 • 1992: registratie als openbaar apotheker

Promotie

 • 2005: dissertatie ‘Chemotherapy in patients with colorectal cancer. Potential contributions by the clinical pharmacist', Rijksuniversiteit Groningen.

Wetenschappelijke verenigingen

 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie & Biofarmacie
 • Nederlandse Verenging voor Gastroenterologie
 • American Society of Health-System Pharmacists
 • International Association for Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology​

Nevenactiviteiten

 • Hoogleraar Klinische farmacie, in het bijzonder in de oncologie
 • Voorzitter Werkgroep Interacties Oncologische middelen namens KNMP/NVMO/HOVON/NVKF&B
 • Voorzitter Nederlands/Vlaamse Expertgroep Toxicologie Behandelinformatie (www.toxicologie.org) namens KNMP/NVZA/Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum/Nederlandse Vereniging voor Intensive Care/NVKF&B
 • Lid Richtlijnwerkgroep Diagnostiek en Behandeling van Pijn bij Patiënten met Kanker, NVA/ Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten
 • Lid Richtlijnwerkgroep Intoxicaties: eerste opvang in het ziekenhuis, NIV/Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten

Afdeling Klinische Farmacie

De afdeling Klinische Farmacie levert farmaceutische zorg aan patiënten van ziekenhuis en GGZ-instelling Dimence.

Lees meer