Menu
Onderzoeken

Duizeligheid onderzoeken

Het team van de Duiziligheidspoli bestaat uit: een neuroloog, een KNO-arts, laboranten van de afdeling Klinische neurofysiologie en longfunctie en assistenten van de KNO-polikliniek. Door deze samenwerking kan de diagnose bij duizeligheid meestal in 1 dag worden gesteld.

Afdeling(en)

Hoe kom ik er?

Route 81
Lees voor

Wat gebeurt er bij duizeligheid - onderzoeken?

Als u door uw huisarts bent verwezen naar de Duizeligheidspoli, ondergaat u de volgende onderzoeken.

Orthostatische Hypotensie (OH)-test

Voorafgaand aan het OH-onderzoek neemt de laborant de vragenlijst die u hebt ingevuld met u door. Eventueel stelt hij of zij nog aanvullende vragen. Het is een onderzoek dat wisselingen in uw bloeddruk registreert. U ligt op een onderzoeksbank. Aan beide armen wordt ‘automatisch’ de bloeddruk gemeten. Dit kan een aantal keren worden herhaald tot uw bloeddruk stabiel is. Dan vragen wij u op te staan en wordt gedurende een paar minuten, 1 keer per minuut de bloeddruk gemeten aan één arm. Het onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 15 minuten.

Elektro/Video Nystagmografie (ENG/VNG)

Een Electro/Video Nystagmografie (ENG/VNG) is een onderzoek waarbij er iets vast gelegd kan worden over de werking van het evenwichtsstelsel, met name het functioneren van het evenwichtsorgaan in het binnenoor.

Hyperventilatie provocatie (HV)-test

Deze test registreert uw ademhalingspatroon. U zit in een stoel. U krijgt een kapje voor uw gezicht waaraan een sensor zit die uw ademhaling en het kooldioxide in de uitademing registreert. De laborant laat u eerst een paar minuten rustig ademen en daarna 3 minuten in een aangegeven ademtempo diep zuchten. Daarna wordt uw ademhaling 5 minuten geregistreerd. Het onderzoek is pijnloos, geeft geen benauwd gevoel en duurt ongeveer 30 minuten.

Gehooronderzoek

Dit vindt plaats op de Polikliniek KNO en wordt uitgevoerd door de doktersassistentes. Het onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 20 minuten. Het gehooronderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

De uitslag

De uitslagen worden na een bespreking - waaraan meerdere specialisten deelnemen - ‘s middags met u besproken. Soms lukt het niet om binnen 1 dag een diagnose te stellen, omdat er bijvoorbeeld aanvullend onderzoek nodig is. Dat onderzoek vindt niet op dezelfde dag plaats, hiervoor wordt een afspraak gemaakt. Ons streven is dit onderzoek zo snel mogelijk af te ronden.

Downloads

Wilt u meer informatie over de duizeligheid - onderzoeken, download de folder.