Menu
Patiënt

Oncologische zorg

Kanker is een aandoening die voorkomt in verschillende organen. Daarom hebben in ons ziekenhuis veel specialismen aandacht voor de oncologische patiënt. De zorg vindt plaats op de verschillende poliklinieken, vanuit het Oncologisch Centrum Deventer, de dagverpleging en verpleegafdelingen. De medewerkers die op het Oncologisch Centrum Deventer werken, zijn gespecialiseerd in het behandelen, verzorgen en begeleiden van kankerpatiënten.

De oncologische behandeling en zorg vindt plaats volgens de landelijke richtlijnen. Nieuwe ontwikkelingen worden in Deventer op de voet gevolgd. De zorgverleners in ons ziekenhuis hebben wekelijks contact met het NKI/AVL te Amsterdam en werken intensief samen met de Radiotherapiegroep maar ook voor kinderoncologie met het Maxima Medisch Centrum.

Oncologiecommisie

​Om de behandeling en zorg voor de kankerpatiënt goed te kunnen organiseren, is er een Oncologiecommissie. Die bestaat uit de Raad van Bestuur, een zorgmanager, de staffunctionaris Oncologie en verschillende specialisten. De Oncologiecommissie is verantwoordelijk voor de ziekenhuisbrede organisatie van de zorg rondom de patiënt met kanker.