Menu
Patiënt

Een veilig thuis

Naast het verlenen van goede zorg hebben wij als ziekenhuis een belangrijke signaalfunctie bij huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. De Inspectie voor de Gezondheidszorg verplicht ziekenhuizen hierop te screenen. Door alert te zijn als zorgverlener hopen wij moeilijke situaties thuis of in de woonomgeving te signaleren en op tijd hulp in te kunnen zetten waar nodig is.

Wij zijn alert

Als een patiënt of een kind naar het Deventer Ziekenhuis komt voor medische zorg, krijgt het allereerst de behandeling die hij of zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat er problemen zijn, bespreekt de betrokken zorgverlener dit met u. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen in de thuissituatie zijn, waardoor de veiligheid wordt belemmerd en/of bedreigd kan raken. Deze kunnen lichamelijk, psychisch en/of seksueel van aard zijn.

Samen wordt gezocht naar een oplossing voor de problemen. Bij ernstige zorgen kan de betrokken zorgverlener advies vragen - of een melding doen bij Veilig Thuis.
Bij een melding neemt Veilig Thuis contact op met de patiënt of de ouders/verzorgers.
Eventueel volgt een onderzoek met als doel om de veiligheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Alle informatie die voortkomt uit deze signalering wordt vertrouwelijk behandeld.

Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u terecht bij Annie Terwisscha Van Scheltinga, aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling in het Deventer Ziekenhuis.
Bereikbaar via het algemene telefoonnummer van het Deventer Ziekenhuis.

Meer informatie

U kunt ook voor meer informatie kijken www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl