Menu
Behandelingen

Verstandskiezen of wortelresten verwijderen

Wanneer een verstandskies pijn geeft of wanneer de arts klachten wil voorkomen kan die kies chirurgisch worden verwijderd. Dat geldt ook voor wortelresten die overblijven nadat tanden en kiezen zijn afgebroken.

Lees voor

Wat gebeurt er bij het verwijderen van verstandskiezen of wortelresten?

Wanneer u zich meldt voor behandeling op de polikliniek, wordt uw verwijsbrief in ontvangst genomen en wordt indien nodig nog een röntgenfoto gemaakt die de positie van de verstandskies of wortelrest duidelijk weergeeft. Vóór de behandeling geeft de kaakchirurg u een plaatselijke verdoving die enkele minuten inwerkt. Deze verdoving zorgt ervoor dat de behandeling pijnloos verloopt.

U krijgt een steriel laken over de borst en ogen, dat u beschermt tegen de felle lamp en ervoor zorgt dat wij zo schoon mogelijk kunnen werken.
Na het testen van de verdoving schuiven we het tandvlees dat over de verstandskies of wortelrest ligt - aan de kant. Zo nodig wordt met een boortje bot verwijderd dat de kies of wortel bedekt. Wanneer er voldoende ruimte is om de kies te verwijderen, wordt deze de kaak uitgeduwd.

Na het verwijderen van de kies of wortelrest wordt het wondje verzorgd. Er wordt gespoeld met zout water en als dit nodig is wordt het wondje gehecht. Deze hechtingen lossen op binnen 2 weken. Op het wondje krijgt u vaak een opgerold verbandgaasje waar u als drukverbandje 30 minuten losjes op dichtbijt.

Nazorg

De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. U kunt dan napijn krijgen. Daarom kunt het beste al vóór de verdoving is uitgewerkt een eerste pijnstiller innemen. U hebt hier instructie van de kaakchirurg en de assisterende gekregen. Vaak krijgt u ook een recept mee. Door de behandeling kan uw wang flink gaan opzetten. Deze zwelling is na 2 dagen het grootst en neemt daarna weer langzaam af. Dit is een normaal gevolg. Het koelen van de wang voorkomt mogelijk zwelling en is vaak erg aangenaam.

De eerste uren na de behandeling kan de wond nog een beetje bloeden. Dat gaat vanzelf over. Ook het speeksel kan de eerste dag na de ingreep nog wat rood zijn. Wanneer de wond opnieuw gaat bloeden, of het bloeden toeneemt kunt u het volgende doen: U neemt een gaasje en maakt daarmee de mond schoon en droog. Zeker niet gaan spoelen! Dan neemt u een tweede gaasje dat u opvouwt. Dit opgevouwen gaasje legt u op de wond. Daarna dichtbijten en dat een half uur volhouden.

Downloads

Instructies voor na een mond- of kaakoperatie

Wat kunt u het beste doen nadat u bent geopereerd aan uw mond of kaak? U leest het via de link hieronder.

Lees meer