Menu
Behandelingen

Revalidatie na COVID-19

De gevolgen van een COVID-19 besmetting zijn voor iedere persoon anders. Een deel van de mensen houdt na een COVID-19 besmetting klachten. Waar de een lichamelijk herstel nodig heeft, staan bij een ander de psychische gevolgen op de voorgrond. Vaker nog gaat het om een combinatie van problemen.

Lees voor

Hoe gaat poliklinische revalidatie bij COVID-19?

Bij het COVID-19 revalidatieprogramma wordt er aan de hand van uw situatie een herstelprogramma op maat gemaakt.

Revalidatieteam

De revalidatie kan u helpen om beter te herstellen en om te gaan met de klachten. Het revalidatieteam bestaat uit verschillende deskundigen die u kunnen helpen als dat nodig is: Revalidatiearts, diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, medisch maatschappelijk werk, psychologie en bewegingsagogie. Het verloop van de revalidatie wordt regelmatig besproken in het team en waar nodig aangepast.

Verwijzing

Via de huisarts of een medisch specialist in het ziekenhuis, kunt u verwezen worden naar de revalidatie. Bent u met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen geweest, dan wordt u na 14 dagen en 3 maanden gebeld om te horen of er revalidatie voor u moet worden opgestart. Een revalidatiedeskundige bespreekt tijdens een intake met u uw hulpvraag en wat u graag wil bereiken met de revalidatie. Aan de hand van uw doelen en problemen wordt uw situatie in kaart gebracht. Het revalidatieteam stelt in onderling overleg een behandelprogramma op, dat met u wordt besproken.

Vergoeding

Meer informatie over vergoeding van uw behandeling vindt u hier.

Meer weten over revalideren?

Download de folder