Menu
Behandelingen

Ergotherapie

Tijdens uw klinische opname kan het zijn dat u een ergotherapeut aan uw bed krijgt. De ergotherapeut wordt ingeschakeld door uw behandelend arts.

Afdeling(en)

Hoe kom ik er?

Route 5
Lees voor

Hoe gaat een behandeling met ergotherapie?

Ergotherapie richt zich in eerste instantie op preventie, onderzoek en advies. Het kan zijn dat u door uw diagnose minder goed kan bewegen of denken dan normaal. De ergotherapeut onderzoekt in hoeverre deze belemmeringen uw zelfstandigheid in dagelijkse activiteiten beperken.

Door het observeren tijdens verscheidene dagelijkse handelingen brengt de ergotherapeut uw zelfstandigheid in kaart. Denk hierbij aan het bedienen van de alarmering, het zelfstandig wassen en kleden, het zelfstandig eten en drinken, het uitvoeren van een keukenactiviteit en het bedienen van uw bed en televisie. Op basis van deze observaties geeft de ergotherapeut een advies aan de arts.

Tijdens uw opname kunnen hulpmiddelen worden ingezet om de zelfstandigheid in en rond het bed te vergroten. Voorbeelden daarvan zijn een aanpaste bel, verdikt bestek of een aangepaste beker.