Menu
Wond Expertise Centrum

Wat doet het Wond Expertise Centrum?

Het Wond Expertise Centrum behandeld patiënten met complexe wonden. Als een wond binnen 3 weken geen genezingstendens laat zien wordt dit een complexe wond genoemd. Gecompliceerde wonden vragen om een deskundige aanpak waarbij meerdere disciplines betrokken zijn.

Lees voor

Wondexperts

Het Wond Expertise Centrum (WEC) van het Deventer ziekenhuis bestaat uit een team van professionals die elk deskundigheid en ervaring hebben op het gebied van complexe wondgenezing en wondbehandeling. Het WEC heeft 2 regie behandelaren (verpleegkundig specialisten) en twee casemanagers (wondconsulenten). Zij werken grotendeels zelfstandig met zo nodig ruggenspraak van de medisch specialist. Gedurende het behandeltraject zijn deze zorgverleners in de regie en begeleiden u gedurende het behandeltraject klinisch, poliklinisch en in de thuissituatie.

Intensieve samenwerking

Poliklinisch heeft het WEC verschillende spreekuren op de heelkunde, revalidatiegeneeskunde en dermatologie. Op deze poliklinieken werken zij intensief samen met onder andere vaatchirurgen, revalidatieartsen, dermatologen, huisartsen, podotherapeuten, gipsverbandmeesters, orthopedisch schoenmakers, diëtisten, wondverpleegkundigen en doktersassistenten. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op andere specialisten zoals een internist, ergotherapeut, fysiotherapeut of een plastisch chirurg. Door de samenwerking met verschillende disciplines zorgt het WEC dat de zorg effectief en efficiënt verloopt voor de patiënt zodat er zo snel mogelijk een goede diagnose wordt gesteld met een persoonlijk behandelplan. Wij hanteren de laatste wetenschappelijke inzichten, landelijke richtlijnen en kwaliteitseisen op het gebied van wondzorg.