Menu
Oncologisch Centrum Deventer

Over het oncologisch centrum

Op het oncologisch centrum (OCD) werken we met meerdere specialisten en zorgverleners samen op één polikliniek. Onze zorg willen we zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoefte en de wensen van onze patiënten en daarbij vinden wij persoonlijke aandacht en professioneel handelen van essentieel belang.

Multidisciplinaire zorg

Belangrijk voor de start van een behandeltraject is om snel en effectief een diagnosetraject te kunnen in zetten. Zodat hierna een eventuele operatie, bestraling en/of ook therapie chemo/immunotherapie gepland kan worden. Een behandeltraject kan tegenwoordig langer duren, omdat behandelingen meer succes hebben.

Vijf groepen

De meeste zorg die op het OCD geleverd wordt kunnen we verdelen over vijf verschillende groepen:

 • Borst en/of gynaecologische kanker,
 • Longkanker of neurologische kanker
 • maag-, lever- en (slok)darmkanker, (gastro-enterologie)
 • urologische kanker (blaas, prostaat en nieren)
 • hematologische (kanker)aandoeningen

De volgende specialisten werken nauw met elkaar samen: internist-oncoloog, hematoloog, chirurg, uroloog, radiotherapeut (bestralingsarts), verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen.

Casemanagers

Wanneer de diagnose kanker is gesteld, komt er veel op u af. Goede begeleiding en persoonsgerichte aandacht voor al uw vragen is erg belangrijk. Binnen het OCD werken casemanagers, dit zijn gespecialiseerd verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten. De casemanager is een vast aanspreekpunt voor de patiënt en zijn naasten gedurende het (gehele)behandeltraject. Op het spreekuur besteedt de casemanager aandacht aan de bijwerkingen van een behandeling, het medicatiegebruik, de voeding en conditie. Ook heeft zij/hij oog voor de lichamelijke en emotionele gevolgen van uw ziekte en behandeling.

De casemanager:

 • Geeft voorlichting over behandelingen/operaties;
 • Begeleidt patiënt en naasten gedurende het hele traject;
 • Coördineert en bewaakt het gehele traject;
 • Signaleert mogelijke problemen en verwijst daar waar nodig is, bijvoorbeeld naar oncologisch fysiotherapeut of diëtist, medisch maatschappelijk werker, psycholoog, de palliatief consulent of de consulent seksuologie;
 • Informeert over lotgenotencontact en patiëntenverenigingen;
 • Informeert over zorgverleners in de eigen woonomgeving, bijvoorbeeld thuiszorg.
Meer informatie over casemanagers

Bereikbaarheid casemanagers

Maandag tot vrijdag 8:30-9:30 uur via telefoonnummer 0570-535233. U krijgt een casemanager oncologie aan de lijn. Na 9:30 uur kunt u bellen met het secretariaat van het Oncologisch Centrum om een (telefonische) afspraak te maken met de casemanager 0570-536373.

Casemanager Borst kanker: cmmamma@dz.nl
Casemanager gynaecologie: cmgynaecologie@dz.nl
Casemanager long: cmlong@dz.nl
Casemanager Maag, lever- en (slok)darmkanker: cmge@dz.nl
Casemanager urologie: cmurologie@dz.nl
Casemanager hematologie: cmhematologie@dz.nl

Oncologisch Centrum Deventer