Menu
MS-centrum Stedendriehoek

Verpleegkundig spreekuur MS

Patiënten met Multiple Sclerose (MS)- en hun naasten - hebben vaak behoefte aan extra informatie en begeleiding. Het Deventer Ziekenhuis heeft daarom een verpleegkundige spreekuur voor patiënten met MS.

Lees voor

Informatie en begeleiding

De verschijnselen van MS hebben invloed op vele aspecten van het dagelijks leven. U wordt begeleid in het omgaan met deze klachten en beperkingen. Dit wordt verzorgd door een MS-verpleegkundige, die gespecialiseerd is in de begeleiding van mensen met MS. Zij werkt nauw samen met de neurologen en andere hulpverleners.

Multiple Sclerose (MS)

Multiple Sclerose (MS) is een chronische ziekte waarbij op verschillende plaatsen in de hersenen en ruggenmerg afwijkingen ontstaan. De zenuwprikkels worden dan moeilijker geleid, waardoor het centrale zenuwstelsel niet goed functioneert en klachten ontstaan. De precieze oorzaak van MS is onbekend. MS verloopt bij iedereen anders. Het is daarom moeilijk te zeggen hoe de ziekte verloopt en welke klachten ontstaan. Vaak wordt een periode waarin er klachten en beperkingen zijn, gevolgd door een periode waarin de klachten weer (gedeeltelijk) verdwijnen. De periode waarin klachten optreden wordt ook wel ‘Schub’ of exacerbatie genoemd.

Klachten bij MS

De verschillende vormen van MS leveren wisselende klachten en problemen op. Veel voorkomend zijn:

 • krachtsvermindering en verkramping van de spieren, waardoor er problemen bij het lopen ontstaan;
 • stoornissen in het gevoel van de huid, waardoor het gevoel vermindert of er tintelingen kunnen optreden;
 • coördinatiestoornissen, waardoor het moeilijk is gericht kleine dingen beet te pakken en stuurloos lopen ontstaat;
 • vermoeidheid;
 • problemen met zien;
 • problemen met plassen en stoelgang;
 • problemen met geheugen en concentratie;
 • problemen met praten en slikken;
 • seksuele problemen;
 • aangezichtspijn.

Verpleegkundig spreekuur

De verschijnselen van MS kunnen invloed hebben op vele aspecten van het dagelijkse leven. Patiënten en hun naaste omgeving hebben vaak behoefte aan meer informatie en begeleiding. Daarom biedt Gelre ziekenhuizen een specifiek verpleegkundig spreekuur MS. Hier wordt u deskundig begeleid in het omgaan met de klachten en beperkingen.

Het spreekuur wordt verzorgd door een MS-verpleegkundige die gespecialiseerd is in de begeleiding van mensen met Multiple Sclerose. Zij werkt nauw samen met de neurologen en andere zorgverleners. De MS-verpleegkundige biedt u informatie over en begeleiding bij:

 • de ziekteverschijnselen van MS;
 • hoe u een MS-aanval (Schub) kunt herkennen;
 • in welke gevallen het nodig is om contact op te nemen met de MS verpleegkundige of neuroloog;
 • medicatie en de daarbij horende controles;
 • MS en de gevolgen voor uw relatie/ gezin;
 • omgaan met MS in het dagelijkse leven, werken, sporten, vakanties.

Zo nodig kan de MS-verpleegkundige u, in overleg met de neuroloog, doorverwijzen naar andere hulpverleners en/of hulpverlenende instanties, zoals uroloog, diëtist, revalidatiearts, thuiszorg of MS-Patiëntenvereniging.

Afspraak

De neuroloog (of huisarts) verwijst naar het verpleegkundig spreekuur. Ook kunt u zelf contact opnemen met de verpleegkundig specialist.

 • Mw. W. Onstenk, verpleegkundig spreekuur op maandag t/m vrijdag

U kunt op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur, via het secretariaat Neurologie een afspraak maken, tel.: 0570 53 51 10.

Meer informatie

Meer informatie kunt u krijgen bij diverse patiëntenorganisaties:

MS Vereniging Nederland (MSVN)

MS-telefoon: 088 – 374 8585
info@msvereniging.nl
www.msvereniging.nl


Nationaal MS fonds

info@msfonds.nl
www.nationaalmsfonds.nl


Handige websites

www.msweb.nl

https://mswerkloket.nl (van MSVN)