Menu
Medische Psychologie

Verwijzing en 1e afspraak

Verwijzingen naar de afdeling Medische Psychologie vinden altijd plaats via een medisch specialist van het Deventer Ziekenhuis. De psychologen werken samen met vrijwel alle specialismen in het ziekenhuis en hebben korte lijnen met de behandelend artsen.

Mensen van alle leeftijden kunnen bij ons terecht. De zorg die wij bieden kan zowel tijdens een opname als poliklinisch plaatsvinden. De vergoeding van medisch-psychologische zorg valt onder de medische zorg (inclusief eigen risico).

Lees voor
 • Verwijzingen naar de afdeling Medische Psychologie vinden altijd plaats via een medisch specialist van het Deventer Ziekenhuis. Mensen van alle leeftijden kunnen bij ons terecht. De zorg die wij bieden kan zowel tijdens een opname als poliklinisch plaatsvinden. De vergoeding van medisch-psychologische zorg valt onder de medische zorg (inclusief eigen risico). Er zijn geen extra kosten aan verbonden. De medische psychologie richt zich op de volgende gebieden:

  Neuropsychologische problematiek

  Het vermoeden van stoornissen op het gebied van cognitie, emotie, gedrag en/of de persoonlijkheid als gevolg van een mogelijke neurologische ziekte. Voorbeeld: ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson, CVA of traumatisch hersenletsel.

  Psychologische problematiek

  Voortkomend uit een ziekte en/of medische behandeling. Voorbeelden: angst, somberheid, medisch trauma, stress, verwerkingsproblematiek en therapietrouw.

  Chronische aandoeningen

  Wanneer er uitdagingen zijn in het omgaan met de aandoening.
  Voorbeelden: hart- en vaatziekten, oncologie, darmziekten of diabetes mellitus.

  Aanhoudende lichamelijke klachten (ALK)

  Resulterend in een verhoogde lijdensdruk en een hoog gebruik van specialistische somatische zorg. Voorbeelden: chronische pijn, buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, of onvoldoende herstel na doormaken van een ziekte.

  Ontwikkelingsproblematiek bij kinderen en jeugdigen

  Voorbeelden: zindelijkheidsproblematiek, buikpijn, kinderdiabetes, kinderoncologie, emotieregulatieproblemen, vroeggeboorte problematiek (voor ouders), of IMH (infant mental health).

 • Na verwijzing wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij kinderen en jeugdigen worden soms eerst de ouders uitgenodigd of ouder en kind/ jeugdige samen, afhankelijk van de leeftijd. Hier wordt een inventarisatie gemaakt van de klachten en huidig functioneren op diverse levensgebieden (diagnostiek). Samen met u zal worden besproken hoe het vervolgtraject van diagnostiek en/of behandeling eruit zal zien.

  Toestemmingsverklaring

  De psycholoog is onderdeel van het medisch behandelteam. Dit betekent dat de psycholoog indien nodig overlegt met de verwijzer (uw medisch specialist en tevens hoofdbehandelaar), of andere behandelaren binnen het medisch team. De psycholoog zal dit in overleg met u doen. Hiervoor ontvangt u voorafgaand aan het eerste gesprek een toestemmingsverklaring. De psycholoog heeft een beroepscode waarbinnen de plichten binnen zijn/haar beroep zijn vastgelegd.

  Lees hier de beroepscode voor medisch psychologen

 • Om uw klachten, of de klachten van uw kind, nauwkeurig te verkennen kan de psycholoog een psychologisch of neuropsychologisch onderzoek voorstellen. Dit onderzoek kan een verklaring geven voor de klachten ofwel een vollediger beeld geven van diverse factoren die een rol spelen bij uw klachten. Psychologisch onderzoek brengt emotionele klachten, karaktereigenschappen en gedragspatronen, en de samenhang hiervan, in kaart. Neuropsychologisch onderzoek brengt cognitieve functies (zoals aandacht, geheugen, taal, logisch nadenken), stemming en gedrag in kaart. Dit kan onderdeel zijn van de diagnostiek naar neurologische ziektes (die bv. dementie syndromen veroorzaken). Het doel kan ook zijn om de neuropsychologische gevolgen van al bekende diagnoses (zoals multiple sclerose, ziekte van Parkinson, CVA) in kaart te brengen voor aanvullende begeleiding, behandeling en advies. Het onderzoek kan bestaan uit tests, (digitale) vragenlijsten, gedragsobservaties en gesprekken met u en een naaste. Hieruit volgt een advies en behandelplan op maat.

  Download de folder

 • De psycholoog zal samen met u tot een passend behandelvoorstel komen. Behandeling bij ons is kortdurend en gericht op herstel van functioneren, zoals:

  • Anders leren omgaan met of meer acceptatie van uw lichamelijke aandoening of klachten (zoals kanker, diabetes, hart- en vaatziekten, multipele sclerose, chronische pijn, de ziekte van Parkinson).
  • Strategietraining bij cognitieve veranderingen (zoals geheugentraining).
  • Het verwerken van medisch trauma.
  • Vertrouwen opbouwen voor uw medische onderzoeken of behandelingen.
  • Herstel van lichamelijk functioneren door het ontwikkelen en versterken van het vermogen om op de juiste manier met klachten om te gaan (veerkracht en copingvaardigheden).

  Iedere behandeling omvat voorlichting en psycho-educatie zodat u uw klachten beter kunt begrijpen en duiden. Onze psychologen passen verschillende behandelmethoden toe, afhankelijk van de klachten, waaronder cognitieve gedragstherapie (CGT), acceptance and commitment therapy (ACT), en eye-movement desensitisation and reprocessing therapy (EMDR), exposurebehandeling, neuropsychologische behandeling, hypnotherapie, ouder-kind psychotherapie, en ouderbegeleiding.

  Mogelijke behandelingen

 • Therapieland

  Naast de gesprekken kunt u aanvullend gebruik maken van het e-health platform van Therapieland. Het is een beveiligde, persoonlijke online omgeving (Persoonlijke GezondheidsOmgeving) die uw behandeling kan ondersteunen middels extra informatie en oefeningen. De toegang tot het platform is onbeperkt, zodoende kunt u de module(s) herhalen en doornemen wanneer het u uitkomt. Uw therapeut kan u hiervoor uitnodigen. Therapieland heeft daarnaast een portaal voor psychologische vragenlijsten. Als onderdeel van de diagnostiek kunt u in uw mailbox een uitnodiging ontvangen om vragenlijst(en) online in te vullen.

  Be­ter­Dicht­bij app

  De BeterDichtbij app is een eenvoudige en veilige app, waarmee u direct in contact komt met de afdeling van het Deventer Ziekenhuis. U kunt eenvoudig een administratieve of medische vraag stellen via de BeterDichtbij app en versturen.
  Via de gratis app kunt u, op uitnodiging van de afdeling medische psychologie, makkelijk en veilig berichten versturen. Gewoon vanaf uw eigen mobiele telefoon, waar u ook bent. Uiteraard is BeterDichtbij veilig en uw privacy (hyperlink) gewaarborgd.

  Zie voor meer informatie www.dz.nl/beterdichtbij