Menu
Kinder- en Jeugdafdeling

Pijn meten bij kinderen

Als uw kind is opgenomen op de Kinder- en Jeugdafdeling zal regelmatig de pijn gemeten worden. Dit gebeurt om de opname zo pijnvrij en comfortabel mogelijk te laten verlopen.

Hoe meten we pijn bij kinderen?

Pijn is een vervelend en geeft een onprettig gevoel. Maar pijn heeft ook een signaalfunctie: pijn geeft aan dat er iets mis is met het lichaam. Pijn kan ervoor zorgen dat uw kind minder goed slaapt, minder eetlust heeft en het kan de stemming van uw kind beïnvloeden. Pijn kan het genezingsproces vertragen. Hoe sneller de pijn wordt opgemerkt, hoe sneller de behandeling aangepast kan worden of ingesteld kan gaan worden. Een goede pijnbehandeling draagt bij tot het comfort, het welbevinden en het (snellere) herstel van uw kind.

Het meten

Om te weten hoeveel pijn uw kind heeft, meet de verpleegkundige de pijn. Hiervoor worden verschillende meetschalen gebruikt afhankelijk van de leeftijd:

  • 0 - 4 jaar: comfortschaal
    Kinderen van 0-4 jaar kunnen zelf moeilijk aangeven waar ze pijn hebben en hoe erg de pijn is. Daarom is observeren van gedrag en houding heel belangrijk. Pijn kunnen ze laten zien door te huilen, een ander gezicht te trekken, te kreunen, hun lichaam te spannen of juist door heel stil te liggen. De comfortschaal scoort op 6 punten, te weten: lichaamsbeweging, spierspanning, gelaatsspanning, huilen, alertheid en kalmte / onrustig.
  • 4 – 7 jaar: gezichtjesschaal
    Vanaf 4 jaar beginnen kinderen zelf aan te geven hoeveel pijn ze hebben. Door de beperkte taalontwikkeling is het echter nog erg moeilijk. Het gedrag van een kind met pijn is daarbij ook anders dan gewoonlijk. Om pijn te meten wordt er gebruik gemaakt van een gezichtjesschaal. Het eerste gezichtje kijkt vrolijk, het laatste gezichtje huilt hard (veel pijn). Het kind wijst aan met welk gezichtje zijn/haar pijn overeenkomt.
  • 8 - 17 jaar Visueel Analoge Schaal (VAS)
    We gebruiken voor deze kinderen de VAS score. Dit is een meetlatje met een verstelbaar schuifje over een lijn van cijfers. Hiermee kan uw kind aangeven hoe erg de pijn is. De meting gaat van 0= geen pijn tot 10= ondraaglijke pijn.

Download de folder